Stort engasjement på fagdager om krenkelseserfaringer

Gruppearbeid på fagdagene.

Krenkelseserfaring i sammenheng med arbeidsretta rehabilitering har vært lite utforsket. Fagdagene i oktober satte temaet på dagsordenen. 


Viktig perspektiv i arbeidsretta rehabilitering 

Den 25.-26. oktober ble det arrangert fagdager i regi av Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering (NK ARR) med tema «Krenkelseserfaring, helse og arbeid – hva er god praksis?». Et fokus under dagene var å se på sammenhengene mellom livserfaringer, helse og deltakelse i arbeidslivet. Målet var å gi et overblikk over hvorfor det kan være viktig å ta med dette perspektivet i arbeidsretta rehabilitering. Samtidig fikk deltakerne på kurset noen konkrete verktøy i møtet med brukere og pasienter med slike opplevelser. 

Gruppearbeid var en del av programmet.

En deltaker skriver opp sine tanker om temaet. 

Programmet bestod blant annet av foredrag, film, refleksjonsgrupper og rollespill. Filmen «Det skjulte ansikt», regissert av Kristin Hauksdottir, ble vist under dag én. Dokumentaren handler om seksuelt misbruk av barn og følgene som voksen. Foredragsholdere var psykomotorisk fysioterapeut Cathrine Ramm, psykologspesialist Judith van der Weele og kunst- og uttrykksterapeut Annika With, i tillegg til arrangører Linn Saga Jørgenvik og Astrid Kvaal fra kompetansesenteret. 

Kan bli gjentatt

Kurset samlet ca. 40 deltakere og fikk svært positive skussmål i etterkant. Interessen for temaet har vært såpass stor at kompetansesenteret håper å kunne gjennomføre kurset flere ganger. Det kan blant annet bli mulig for institusjoner å bestille deler av kurset som internundervisning. 

Linn Saga Jørgenvik

Linn Saga Jørgenvik ga et overblikk over feltet. 

Gruppearbeid var en viktig del av programmet.

Gruppearbeid var en viktig del av programmet.