RTW-seminar 20. september 2017

Return To Work – forskning i et sykefraværsløp

Seminaret er en oppdatering på ny norsk forskning innen arbeid og helse med fokus på sykefraværsforløpet og Return-to-Work (RTW) og er for praktikere, klinikere og andre som er interessert i arbeid og helse:
    • Fysioterapeuter, idrettspedagoger, arbeidskonsulenter, leger, psykologer, sykepleiere
    • Nav-ansatte
    • Ansatte i bedriftshelsetjenester

20. september 2017
kl. 0830-1530
Thon Hotel Oslo Airport
Kr 1950,- inkludert lunsj

Arrangør: Uni Research Helse, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR)

Påmeldingsfrist: Påmeldingen er stengt

Program

8:15-9:00 – Registrering

9:00-9:10 – Velkommen

Sykefraværsforløpet

9:10-9:30 – Chris Jensen, PhD, leder AiR-Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.
TNS Helsepolitiske barometer 2017: Hva sier de sykemeldte om sykefraværsoppfølging? 


Tidlig innsats

9:30-10:00 – Hilde Hovda Midje og Birgit Arnekleiv, Spesialrådgivere, Bedriftshelsetjenesten, Bærum kommune
“Holdningsskapende nærværsarbeid”

10:00-10:25 – Tone Langjordet Johnsen, stipendiat Sykehuset Vestfold
Om iBedrift – kunnskapsformidling om vanlige psykiske helseplager og arbeidsdeltakelse

10.25: Hente kaffe


Mellomlangt sykefravær – riktige tiltak?

10:30-11:00 – Silje Mæland, PhD, HVL, Uni Research Helse
NMV-prosjektet: Hvilke erfaringer har pasienter, fastleger og NMV-leger med ny medisinsk vurdering ved 6 mnd. sykmelding?

11:00-11:30 – Lene Aasdahl, PhD, Post Doc, ISM, NTNU  og St. Olavs hospital.
Når starte arbeidsrettet rehabilitering?

11:30-12:30 – Lunsj


Langvarig sykefravær – komplekse tiltak

12:30-13:00 – Steffen Torp, professor HSN
Om selvstendige næringsdrivende og retur til arbeid etter kreft

13:00-13:30 – Tonje Fyhn, stipendiat UiB/Uni Research Helse
Om prediktorer for å komme tilbake i jobb for mentale årsaker til sykemelding og om nye IPS-data

13:30-13:50 – Wivi Andersen, PhD, forsker, AiR-Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.
Overvektige og arbeidsdeltakelse, døgnbasert rehabilitering på Muritunet

13:50-14:10 – Kaffe

14:10-14:30 – Sigmund Gismervik, St. Olavs hospital, Rådgivende overlege, NAV Sør-Trøndelag og Stipendiat, ISM, NTNU.
Hysnes Helsefort: Effekter av døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering? 

14:30-14:50 – Nina Elisabeth Klevanger, Stipendiat, ISM, NTNU.
Om Hysnes Helsefort- basert på kvalitative studier av klinikernes erfaringer 


Utenfor arbeidslivet

14:50-15:20 – Solveig Osborg Ose, PhD, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn
Unge med helseproblemer utenfor arbeidslivet – AAP

15:30 – Hjemreise

 Meny