Faglig fundament for arbeidsrettet rehabilitering

Forskernes oppgave er å utvikle det faglige fundamentet for faget arbeidsrettet rehabilitering. Forskingsaktiviteten skal bidra til utvikling av arbeidsmåte og innhold i en nasjonal modell for arbeidsrettet rehabilitering og skal gi oss bedre forståelse av:

•    Inntakskriterium
•    Optimalt innhold
•    Effekt
•    Den beste samhandlingskjeden

Alle prosjekter

Spørreskjema

Alle spørreskjema

Utvikling av fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering

Vi vet at samfunnet endrer seg med stor fart, og dermed også behovet for og rammen rundt fagfeltet vårt. Sammen med fagfolk, forskere og brukerne selv ønsker vi å bidra til å utvikle og nyskape fagfeltet, slik at vi også i framtiden kan få flere tilbake til eller inn i arbeid.

Forskningsmiljø og nettverk

Vi utvikler forskningsmiljøet og utvider nettverket vårt kontinuerlig. Her tar vi opp utfordrende problemstillinger rundt arbeidsrettet rehabilitering. Vi bidrar også til å generere aktiviteter rundt forskning og fagutvikling i institusjonene i spesialisthelsetjenesten.