RTW-seminar 20.september 2017

Return To Work – forskning i et sykefraværsløp


20. september 2017
kl. 0830-1530
Thon Hotel Oslo Airport
Kr 1950,- inkludert lunsj

Arrangør: Uni Research Helse, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR)


Seminaret er en oppdatering på ny norsk forskning innen arbeid og helse med fokus på sykefraværsforløpet og Return-to-Work (RTW) og er for praktikere, klinikere og andre som er interessert i arbeid og helse:
  • Fysioterapeuter, idrettspedagoger, arbeidskonsulenter, leger, psykologer, sykepleiere
  • Nav-ansatte
  • Ansatte i bedriftshelsetjenester

Meld deg på

Program


Sykefraværsforløpet

Chris Jensen, PhD, leder AiR-Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.
Gallups Helsebarometer 2017: Hva sier de sykemeldte om sykefraværsoppfølging? 


Tidlig innsats

Hilde Hovda Midje og Birgit Arnekleiv, Spesialrådgivere, Bedriftshelsetjenesten, Bærum kommune
«Holdningsskapende nærværsarbeid»

Tone Langjordet Johnsen, stipendiat Sykehuset Vestfold
Om iBedrift – kunnskapsformidling om vanlige psykiske helseplager og arbeidsdeltakelse


Mellomlangt sykefravær – riktige tiltak?

Silje Mæland, PhD, HVL, Uni Research Helse
NMV-prosjektet: Hvilke erfaringer har pasienter, fastleger og NMV-leger med ny medisinsk vurdering ved 6 mnd. sykmelding?

Lene Aasdahl, PhD, Post Doc, ISM, NTNU  og St. Olavs hospital.
Når starte arbeidsrettet rehabilitering?


Langvarig sykefravær – komplekse tiltak

Steffen Torp, professor HSN
Om selvstendige næringsdrivende og retur til arbeid etter kreft

Tonje Fyhn, stipendiat UiB/Uni Research Helse
Om prediktorer for å komme tilbake i jobb for mentale årsaker til sykemelding og om nye IPS-data

Sigmund Gismervik, St. Olavs hospital, Rådgivende overlege, NAV Sør-Trøndelag og Stipendiat, ISM, NTNU.
Hysnes Helsefort: Effekter av døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering? 

Nina Elisabeth Klevanger, Stipendiat, ISM, NTNU.
Om Hysnes Helsefort- basert på kvalitative studier av klinikernes erfaringer

Wivi Andersen, PhD, forsker, AiR-National kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.
Overvektige og arbeidsdeltakelse, døgnbasert rehabilitering på Muritunet


Utenfor arbeidslivet

Solveig Osborg Ose, PhD, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn
Unge med helseproblemer utenfor arbeidslivet – AAP