KURS FOR TEAM OG ORGANISJONER

Arbeidsfokus i rehabilitering

I dette kurset lærer dere hva arbeid kan bety for helsa. Målet er å gi en felles forståelse for hvorfor det kan være gunstig at pasienten i rehabiliteringen har fokus på å komme tilbake i arbeid. Kurset passer for deg som jobber med helse, og som ønsker økt fokus på arbeid som delmål.
Få mer info og avtal tid

Innhold i kurset

Dette har vært veldig nyttig. Kurset har gitt meg økt forståelse og kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse.
Marius Opsahl, kommuneoverlege og fastlege i Vinje kommune

PRISER
A) Nettkurs + videomøter
Kr. 5000,- per organisasjon.
B) Nettkurs + fysiske møter
Maks kr 15000,- per organisasjon. Reiseutgifter kommer i tillegg.
C) Fysisk workshop
Maks kr 15000,- per organisasjon. Reiseutgifter kommer i tillegg.

MÅLGRUPPE
Kurset passer for team og avdelinger som

  • jobber med helse, og som ønsker økt fokus på arbeid som delmål
  • samarbeider med arbeidstakere og arbeidsgivere, og som trenger innsikt i hva arbeid kan bety for helsa

Kurset gir en felles forståelse av sentrale begrep innen arbeid og helse. En slik felles forståelse er et premiss når man jobber i team.

GODKJENNINGER
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund og gir totalt 5 tellende timer.

Ta kurset sammen med de du jobber med

A) Nettkurs + videomøter

For team og organisasjoner som vil ta kurset sammen på nett. Kurset består av fem moduler. Etter hver modul som tas individuelt på nett, tar vi et felles digitalt oppsummeringsmøte som vi fasiliterer. Inntil åtte personer kan delta.

Det er opp til dere hvor rask framdrift dere ønsker, om dere for eksempel vil ha videomøte en gang i uka eller en gang i måneden. Når vi starter opp, lager vi sammen en plan som passer for dere.

B) Nettkurs + fysiske møter

For team og organisasjoner som vil ta kurset sammen på nett. Kurset består av fem moduler. Etter hver modul som tas individuelt på nett, tar vi et felles fysisk oppsummeringsmøte som vi fasiliterer.

Det er opp til dere hvor rask framdrift dere ønsker, om dere for eksempel vil ha møte en gang i uka eller en gang i måneden. Når vi starter opp, lager vi sammen en plan som passer for dere.

C) Fysisk workshop

For team og organisasjoner. Kurset tar en hel arbeidsdag. Første del av kurset er forelesning og andre del er workshop med gruppearbeid.