FASILITERINGSKURS  MODUL 2

Gå i dybden på fasilitering av samskaping og tverrfaglighet

Kurset går over to dager og fokuserer på fasilitatoren som leder for utvikling av tjenester og innovasjonsprosesser.

Så lenge koronarestriksjonene varer, arrangerer vi ikke fysiske kurs.

Ser du etter digitale kurs?
Sjekk ut kurs- og arrangementskalenderen, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Til avtalt tid

Fysisk to dagers kurs

Kr. 5900,-

Finn ut mer og avtal tid

Hensikt

  • Reflektere over og bygge kompetanse på 6 kjernekompetanser i fasilitering, basert på International Assosiation of Fasilitators’ (IAF) «Core competences»
  • Skape bevissthet og forankring for arenaer og nettverk som drivkraft og støtte i endringsprosesser og eget utviklingsarbeid
  • Gi mulighet for å knytte teorier og metoder til eget utviklingsarbeid / prosjekt og få grunnlag til å prøve ut metoder og verktøy i egen praksis

Elementer i kurset

  1. Hva betyr det å «skape samhandlende relasjoner» med oppdragsgiver?
  2. Hva er hensiktsmessige gruppeprosesser?
  3. Hvordan skape og vedlikeholde en deltakende/inkluderende miljø?
  4. Hva må til for å fasilitere gruppen til hensiktsmessige og nyttige resultat?
  5. Hvordan utvikle og opprettholde fagkunnskap i fasilitering?
  6. Hvordan fremstå med profesjonelle holdninger til faget fasilitering?

 

Se programmet for sist kurs her

MÅLGRUPPE
Ledere og praktikere som driver med utviklingsoppgaver og/eller tverrfaglig arbeid

DU FÅR
Påfyll til Fasilitatorpermen som du fikk på Modul 1:
Nye metoder, teknikker og verktøy du bruker som fasilitator, samt bakgrunnsteorier og referanseliste

Praktisk øvelse i fasilitering

Mulighet til å knytte teorien til egne utviklingsoppgaver
Kursbevis Fasilitering Modul 2

Lunsj begge dager

Meny