INNFØRING I FASILITERING

For deg som driver utviklingsprosesser og/eller tverrfaglig arbeid

Kurset er en innføring i hvordan du leder gruppeprosesser slik at folk med ulike perspektiver kan skape et felles resultat sammen.

Til avtalt tid

Digitalt kurs over to dager, eller fysisk dagskurs

Kr. 2950,-

Få mer info og avtal tid

For meg er fasilitatorrollen å få en prosess til å bevege seg framover, få en gruppe til å jobbe strukturert med en oppgave. Det å få ulike personligheter til å dra i samme retning er veldig morsomt.
Tidligere kursdeltaker

Elementer i kurset

 1. Hvorfor samskape og fasilitere?
 2. Trenger vi fasilitatorkompetanse for å spille hverandre gode?
 3. Hvordan lede utviklingsprosjekt som fører til bedret praksis?
 4. Hvordan utvikle meg som Fasilitator?

Bekrivelser og utprøving av sentrale verktøy og metoder

 • Ønskede resultater
 • Firetrinns-raketten
 • Handlemåter for god dialog
 • Sirupsnippen: Idégenerering og oppsummering/neste skritt
 • Belyse og beskrive problemet
 • Drømme- og Idéscenario
 • Neste skritt
 • Visualisering
 • Dokumentasjon

KURSHOLDER
Marianne Sempler

MÅLGRUPPE
Ledere og praktikere driver med utviklingsoppgaver og/eller tverrfaglig arbeid

FORKUNNSKAPER
Ingen

Program, fasilteringskurs modul 1

Økt 1

09:00

Oppstart og introduksjon av gruppen og dagen, forståelse for Samskapingsbegrepet (Co-creation)

Hensikt: Avklare forventinger og ansvar for egen læring.
Læringsmål: Forståelse og bevissthet på hvorfor samskape
Verktøy: Ønskede resultater, handlemåter for god dialog, refleksjon, bruk av lapper og flipper, belyse og beskrive problemet

10:00

Pause

Økt 2

10:15

 

Trenger vi Fasilitatorkompetanse for å spille hverandre gode?

Læringsmål: Forståelse og bevissthet for fasilitatorbegrepet og leders/ fasilitators rolle i samskaping. Innsikt i individuell og kollektiv læring i utviklingsprosjekt
Hva fremmer og hemmer oss for å komme videre med samskaping i tjenesteutvikling?
Hensikt: Tid til refleksjon over aktuelle temaer og egne utviklingsoppgaver/ egen praksis
Verktøy: Dialogkafé og Neste skritt

11:30

Lunsj

Økt 3

12:30

Hvordan lede utviklingsprosesser som fører til bedret praksis i våre organisasjoner?

Hensikt: Trene på å beskrive problemet og utforske utfordringen Trene på mulighetsstenking
Læringsmål: Innsikt i fasilitatorfeltet og praktiske verktøy og metoder
Verktøy: Fasilitatorperm og -tips, idé- og drømmescenarie

14:00

Pause

Økt 4

14:15 – 16:00

Hvordan utvikle meg som fasilitator?

Hensikt: Knytte teorien til egen organisasjon og oppgaver.
Læringsmål: Forståelse for betydningen av dokumentasjon. Innsikt i storgruppemetodikk som verktøy for refleksjon, læring og handling
Verktøy: Mini Open Space, Oppsummeringsark, resultat og dokumentasjon, evaluering

DU FÅR
– En perm med metoder, verktøy og tips
– Kursbevis
– Lunsj

Kurset kan tas
På nett
Fysisk

Vi tilbyr også kurset til grupper, team og organisasjoner, og tilpasser gjerne kurset for dere.

Meny