Arbeidsfokus i rehabilitering – nettkurs

NETTKURS

Arbeidsfokus i rehabilitering

I dette kurset lærer du hvordan du bidrar til at pasienten i rehabiliteringen holder fokus på å komme tilbake i arbeid. Informasjonen er lett forståelig, med praksisnære eksempler og spørsmål.

Kurset tilbys gratis så lenge driften på rehabiliteringsinstitusjonene er redusert. Ordinær pris kr. 200,-.

Innhold i kurset

Modul 1: Arbeidets betydning for helse
Modul 2: Arbeidsevne
Modul 3: Sykefravær og samhandling
Modul 4: Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne
Modul 5: Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

Modul 1: Arbeidets betydning for helse

 • Kunne definere hva rehabilitering med arbeid som delmål innebærer
 • Kunne vurdere arbeidets betydning for helse
 • Kunne begrunne hvorfor arbeid kan være ett viktig delmål i all rehabilitering

Modul 2: Arbeidsevne

 • Arbeidsevne, et sammensatt og komplekst begrep som premiss for sykefraværsordningen i Norge.
 • Hvordan bruke arbeidsevnevurdering i rehabilitering der arbeidsdeltakelse får økt fokus.

Modul 3: Sykefravær og samhandling

 • Oppfølging av sykemeldte
 • Sykefraværsordninger i Norge
 • Samhandlingsreformen

Modul 4: Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne

 • Ha kunnskap om begreper/modeller for funksjon og arbeidsevne
 • Vurdere bruk og anvende kartleggingsverktøy i rehabilitering

Modul 5: Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

 • Hvordan implementere et arbeidsfokus i rehabilitering helt konkret?
 • Gjennomgang av tenkt rehabiliteringsforløp med eksempler der arbeidsfokus blir ivaretatt fra innsøkning til oppfølging i etterkant.
Dette har vært veldig nyttig. Kurset har gitt meg økt forståelse og kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse.
Marius Opsahl, kommuneoverlege og fastlege i Vinje kommune

PRIS
Kurset tilbys gratis så lenge driften på rehabiliteringsinstitusjonene er redusert. Ordinær pris kr. 200,-.

MÅLGRUPPE
Alle som jobber med rehabilitering og som vil lære hvordan man bidrar til at pasienten holder fokus på å komme tilbake i arbeid. Retur til arbeid er vedtatt som delmål i alle typer rehabilitering i Norge.

TA KURSET i EGET TEMPO
Nettkurset passer for deg som ønsker å ta kurset alene i eget tempo. Du får tilgang til kurset i seks måneder.

GODKJENNINGER
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund og gir totalt fem tellende timer.

Meny