Nordic transformative learning sircles

NK-ARR ble i 2013   invitert som norsk nettverksdeltaker av den nordiske nettverksdriveren NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande – ett program under Nordiska Ministerrådet). Frem til 2015 kartla og analyserte vi innovativ praksis. I samarbeid med nordiske forskere ble det i 2015 besluttet å teste og utvikle «Transfomative Learning Circles» (TLC) som en læringsmodell. TLC tar utgangspunkt i «Forskningssirkler» -en metode utprøvd i Sverige og Danmark der modellen setter rammer for et konstruktivt og innovativt samarbeid mellom forskere og praktikere. Målet var å utvikle innsikt og ny kunnskap innenfor ulike tema, for å forbedre praksis i sirkel-deltakernes organisasjoner og nettverk. I 2016 gjennomførtes tre nordiske læringssirkler som pilotprosjekt for å utvikle en ny nordisk læringsmodell for utviklingsarbeid og samskaping. Alle sirklene ble ledet av en fasilitator.

Meny