Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering leverer tjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Målsetningene våre springer ut fra mandatet til kompetansesenteret, og forskriften til kompetansetjenesten.
Meny