Veileder i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) beskriver hva som er god kvalitet innenfor ARR i spesialisthelsetjenesten.

>  Last ned ARR veilederen

>  Last ned Litteraturlisten til ARR veilederen

Veilederen er først og fremst skrevet for fagfolk som jobber med ARR. Det vil si spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med sykefraværsoppfølging der arbeidsdeltakelse er et mål.
Veilederen kan også brukes av bestillere av ARR-tjenester. Veilederen kan da brukes til å stille krav til tjenesteytelsen.
Den kan også benyttes av de som ønsker å bli informert om ARRs rolle i arbeidslivet og helsetjenesten.

Veilederen er utarbeidet av kompetansetjenesten sammen med representanter fra:

Meny