Program Modul 2

PROGRAM DAG 1, kl. 10.00 – 17.00
1000 – 1230

Økt 1

Oppstart og introduksjon av gruppen. Fokus på samlingens hovedtema: «Kjernekompetanser i Fasilitering av grupper»

Hensikt: Avklare forventinger og ansvar for egen læring, kobling til egen Fasilitatorrolle

Læringsmål: Forståelse og bevissthet på Fasilitators 6 kjernekompetanser

 

Hva betyr det å «skape samhandlende relasjoner»? Arbeid med forankring og planlegging

Læringsmål: Forståelse og bevissthet i forhold til Mandat og rammer.

 

Fasilitatorverktøy: Billedassosiasjon og refleksjon, Fysiske bilder, Galleri

1230 – 1330 LUNSJ
1330 – 1700

Økt 2

Arbeid med design av prosesser og program.

Hvordan planlegge hensiktsmessige gruppeprosesser? Hva må til for å fasilitere gruppen til hensiktsmessige og nyttige resultat?

Læringsmål: Innsikt i bruk av metoder for «For, under og etter», Trening i å designe et program.

 

Fasilitatorverktøy: Påfyll til Fasilitatorpermen med verktøy for planlegging, idéutvikling, prioritering og beslutninger, handling og evaluering

   
PROGRAM DAG 2, kl. 0830 – 1530
0830 – 1130

Økt 3

Hvordan skape og vedlikeholde en samskapende og inkluderende miljø? Energi, mot, støtte og mangfold

Hensikt: Tid til refleksjon over aktuelle temaer og egne utviklingsoppgaver/ egen praksis

 

Fasilitatorverktøy: «The powerful Facilitator», innovasjonsdiamant, Fokuskafé og storgruppemetodikk

1130 – 1230 LUNSJ
1230 – 1530

Økt 4

Hvordan utvikle meg som fasilitator? Neste skritt og evaluering

Hensikt: Knytte teorien til egen organisasjon og fasilitator-oppgaver.

Læringsmål: Forståelse for betydningen av læringsarenaer og Transformative læringssirkler som drivkraft for utviklingsarbeid

 

Fasilitatoverktøy: Mini Open Space, Transformative læringssirkler

Meny