Utprøving og validering av norsk versjon av The Readiness for RTW Scale

Prosjektet er avslutta

Se spørreskjemaene RRTW – Klar for arbeid

Beskrivelse av skåring er ikke ferdig validert i en norsk sammenheng. Se originalversjon for beskrivelse av teoretisk forankring og validering i canadisk sammenheng.

Publikasjoner

Braathen TN, Brage S, Tellnes G, Eftedal M. Psychometric Properties of the Readiness for Return to Work Scale in Inpatient Occupational Rehabilitation in Norway. J Occup Rehabil 2013; 23 (3): 371-80.

Braathen TN, Brage S, Tellnes G, Øyeflaten I, Jensen C, Eftedal M. A prospective study of the association between the Readiness for return to work scale and future work participation in Norway. J Occup Rehabil. 2014. Epub (ahead of print)

Om prosjektet

Tilbakekomst til arbeid etter sykefravær kan sees på som en atferdsendring eller prosess i flere stadier som en person går gjennom for å komme i arbeid. The Readiness for RTW Scale er et spørreskjema utviklet og validert i Canada, som skal identifisere hvor en person er med hensyn til stadium av «readiness for RTW». Spørreskjemaet består av to separate deler, en del for de som ikke er i arbeid, og en del for de som er i arbeid, men i fare for nytt sykefravær. Før spørreskjemaet kan brukes i klinisk praksis, er det behov for å undersøke skjemaets måleegenskaper og å tilpasse det norske forhold og den situasjonen deltakere i arbeidsrettet rehabilitering er i. I dette prosjektet vil vi undersøke validiteten til en norsk versjon av spørreskjemaet i arbeidsrettet rehabilitering. Spørsmålene kan på sikt brukes som en del av et screeningverktøy, som kan understøtte dialogen mellom rehabiliteringspersonalet og deltakeren i prosessen mot å sette mål og skreddersy tiltak i rehabiliteringen. Det kan også benyttes som et evalueringsverktøy av mulige endringer i deltakernes «readiness for RTW» over tid.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Chris Jensen

Arbeidsgruppe

Tore Norendal Braathen, Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Thomas Johansen, Chris Jensen og Håvard Jakobsen Ofte, Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet Rehabilitering. Gunnar Tellnes, Universitetet i Oslo. Søren Brage, Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Meny