Validering av spørreskjemaet «Fungering i arbeid»

FORSKNINGSPROSJEKT

Vi trenger mer presise spørreskjemaer som kartlegger hvordan personer fungerer i arbeid. Spørreskjemaet «Fungering i arbeid»  kan gjøre denne jobben, men først må vi validere det – altså undersøke om skjemaet faktisk måler det det skal måle.

I arbeidsrettet rehabilitering trenger vi mer presise spørreskjemaer som kartlegger hvordan personer fungerer i arbeid.

Spørreskjemaet «Fungering i arbeid»  kan gjøre denne jobben, men før det kan tas i bruk systematisk i klinisk praksis i Norge, må det valideres. Det betyr at vi må undersøke om den norske versjonen av skjemaet faktisk måler det den skal måle.

«Fungering i arbeid» er et spørreskjema vi har oversatt fra engelsk og tilpasset norske forhold. Det opprinnelige navnet er  «Work Role Functioning Questionnaire» (WRFQ).

Formålet med prosjektet er å validere spørreskjemaet. Det at vi skal validere spørreskjemaet betyr at vi skal:

 • undersøke skjemaets måleegenskaper
 • tilpasse skjemaet slik at vi kan kartlegge hvordan deltakere som får arbeidsrelaterte intervensjoner fungerer i arbeid

Før skjemaet kan brukes systematisk i klinisk praksis, må det valideres. Det betyr at vi må sjekke at den oversatte versjonen faktisk måler det vi ønsker å måle.

Når skjemaet er validert kan det brukes til å:

 • Kartlegge hvordan personer som opplever helseplager fungerer i arbeid
 • Måle hvordan personer opplever krav på arbeidsplassen knyttet til:
  • arbeidstid
  • produktivitet
  • fleksibilitet
  • fysisk funksjon
  • mental funksjon
 • Følge deltakere over tid, og slik få et bilde av hvordan de fungerer i arbeid før, under og etter arbeidsrettede tiltak.

Siden skjemaet ikke er ferdig validert, kan det komme endringer. Likevel er det ingenting i veien for at du kan ta i bruk og prøve ut skjemaet i din klinikk.

Er du interessert i å prøve det ut?
Ta kontakt med Thomas Johansen

PROSJEKTLEDER

 • Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

FORSKERTEAMET

 • Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Merete Labriola, NORCE Norwegian Research Centre, Bergen
 • Thomas Lund, Centre for Social Medicine, Frederiksberg and Bispebjerg Hospital, Denmark

2019-2023

Prosjektleder
Thomas Johansen, forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering