Validering av spørreskjemaet «Fungering i arbeid»

FORSKNINGSPROSJEKT

Vi trenger mer presise spørreskjemaer som kartlegger hvordan personer fungerer i arbeid. Spørreskjemaet «Fungering i arbeid»  kan gjøre denne jobben, men først må vi validere det – altså undersøke om skjemaet faktisk måler det det skal måle.