Seminar om helse og arbeid i Midt-Norge

Bilde som illustrerer sammenhengen mellom arbeid og helse
FOU-enheten for Helse og arbeid i Midt-Norge inviterer til seminar 24.mars i Trondheim. Alle som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og annen relatert klinisk virksomhet, eller som forsker på arbeid og helse, er velkomne.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

«Arbeidsrettet rehabilitering – kreves det nye roller av fagpersonene?», «Effekten av arbeidsrettet rehabilitering – oppsummering av 5 års forskning og 2 års oppfølgingsdata» og «Arbeidsgivers perspektiver på retur til arbeid for langtidssykemeldte» er noen av temaene som tas opp. Se mer informasjon og program

Program

2020-Seminar-og-helse-og-arbeid-i-Midt-Norge

Mål for seminaret:
  • Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
  • Informasjon og signaler fra myndighetene (Helse Midt-Norge, Helsedirektoratet og NAV)
  • Idéutveksling fra klinisk praksis og utviklingsarbeid i NAV
  • Drøfte planer og ideer for forskning på helse og arbeid i Midt-Norge framover

Dato: 24.03.2020 
Klokkeslett: 08:30-16:00
Sted: Dokkhuset på Solsiden i Trondheim
Arrangør: FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norge

Meld deg på

Meny