Sett av datoen: Kurs i Open Space

Viser en ring med deltakere i oppstarten av en Open Space-samling
Hensikten med Åpen arena 2020 var å lage innspill til til arbeid- og helsestrategien, som nå skal revideres. Ved hjelp av fasiliteringsmetoden Open Space bidro 150 deltakere med hver sine perspektiver til å lage 50 innspill til strategien. Nå kan du lære metoden.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Etter Åpen arena 2020 har vi fått henvendelser fra mange som ønsker seg kurs i Open Space. Flere av disse har savnet en god og demokratisk metode som kan brukes til å få innspill til strategier eller prosesser fra et bredt spekter av aktører og perspektiver. De har erfart at stogruppemetoden Open Space svarer på dette behovet.

Vi følger opp etterspørselen med en kursrekke i fasilitering i oktober 2020:

14.-15. oktober: Fasiliteringskurs Open Space del 1

Metoden Open Space passer spesielt bra når du trenger mange ulike innspill til en prosess eller en strategi fra et bredt spekter av aktører. I mange prosesser i det offentlige settes det krav om at ulike grupper og perspektiver skal høres og involveres. Da kan det å bruke Open Space være en god løsning.

Open Space innebærer at de som deltar selv kan bestemme hvilke emner som skal diskuteres. Alle deltakerne får muligheten til å ta opp ett eller flere emner som de brenner for, og til å invitere folk som er opptatt av det samme inn i sin gruppe. Sammen former gruppen ett felles innspill. Deltakerne lager med andre ord både programmet og resultatet.

For at deltakerne skal bli trygge på og klare for Open Space, kreves det god planlegging og fasilitering. Metoden har faste prinsipper, krever klare instruksjoner og en strukturert oppstart, men er deretter selvorganisert siden deltakerne beveger seg mellom diskusjoner ut fra motivasjon og egen interesse. God dokumentasjon og oppfølging i etterkant er avgjørende for et godt resultat.

Open Space kurspakke

Open Space kjøres som en kurspakke som består av to Open Space-kurs, del 1 og del 2. Dato for del 2 er ennå ikke satt. For å få kursbevis for Open Space, må du kunne dokumentere praktisk trening i bruk av metodikken. Sist gang vi kjørte kurset, var den praktiske treningen å være støtte-fasilitator på Åpen arena 2020. Det er ennå ikke avgjort hva som skal være praktisk trening i årets kurspakke, men vi kjenner til flere arrangement som kan være aktuelle.

Forkunnskaper: Fasiliteringskurs modul 1

Sett av datoen og finn ut mer

13. oktober: Fasiliteringskurs modul 1

Kurset er en innføring i fasilitering for deg som driver utviklingsprosesser og/eller tverrfaglig arbeid. Her lærer du hvordan du leder gruppeprosesser slik at folk med ulike perspektiver kan skape et felles resultat sammen.

Sett av datoen og finn ut mer
Meny