Veileder i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) beskriver hva som er god kvalitet innenfor ARR i spesialisthelsetjenesten.

Veilederen kan du laste ned her.

Litteraturlisten kan du laste ned her.

Veilederen er først og fremst skrevet for fagfolk som jobber med ARR. Det vil si spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med sykefraværsoppfølging der arbeidsdeltakelse er et mål.
Veilederen kan også brukes av bestillere av ARR-tjenester. Veilederen kan da brukes til å stille krav til tjenesteytelsen.
Den kan også benyttes av de som ønsker å bli informert om ARRs rolle i arbeidslivet og helsetjenesten.

Veilederen er utarbeidet av kompetansetjenesten sammen med representanter fra:

  • Hysnes Helsefort og Muritunet, Helse Midt
  • Hernes Institutt, Helse Sør-Øst
  • Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Helse Vest
  • Valnesfjord Helsesportssenter, Helse Nord
  • Rehabiliteringssenteret AiR, Helse Sør-Øst.