Tilbud om arbeidsrettet rehabilitering i din region

 Se beskrivelser av institusjoner

 

 Helse Nord

> Arbeidsrettet rehabilitering

https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/arbeidsrettet-rehabilitering

> Raskere tilbake

https://helse-nord.no/behandlingssteder/raskere-tilbake


Helse Midt-Noreg

> Arbeidsrettet rehabilitering og raskere tilbake

(dette er dessverre en ufullstendig oversikt, ta kontakt med Helse Midt-Noreg for mer informasjon)

https://helse-midt.no/behandlingssteder


Helse Vest

> Arbeidsretta rehabilitering

http://www.helse-vest.no/no/Behandlingsstader/Sider/Rehabiliteringsinstitusjonar.aspx

> Raskere tilbake

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/behandling/raskere-tilbake


Helse Sør-Øst

> Arbeidsretta rehabilitering

http://www.helse-sorost.no/pasient_/rehabilitering_/rehabiliteringstilbud_/arbeidsrettet-rehabilitering_/Sider/side.aspx

> Raskere tilbake

https://www.helse-sorost.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake