NYHETER

Bilde som beskriver arbeid og helse, som er teamet for fagdagen

Fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sørlandet sykehus inviterer til fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september. Der får du blant annet vite mer om motiverende intervju og hva forskningen sier om effekten av arbeidsrettet rehabilitering.

Hva skiller arbeidsrettet rehabilitering fra annen rehabilitering?

Omleggingen av “Raskere tilbake” bidrar til at arbeidsrettede rehabiliterings- og behandlingstilbud opprettes i spesialisthelsetjenesten over alt i Norge. Men hva er egentlig arbeidsrettet rehabilitering? Og hva skiller arbeidsrettet rehabilitering fra annen rehabilitering?

To behandlingsopplegg ga samme resultat ved smertefrykt

Mange mennesker unngår en del bevegelser, fordi de frykter smerter. Nå er slik bevegelsesfrykt undersøkt hos både ryggpasienter og personer med psykiske lidelser. Og hvordan to ulike behandlingsopplegg påvirker endring i fryktunngåelse og sykefraværet hos disse pasientene.

Kartlegging i praksis: Erfaringer fra Hernes institutt

Hernes Institutt er en av de få institusjonene som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering, som bruker det visuelle kartleggingsverktøyet Vip 24. Attføringskonsulent Ine Hagen Bakken forteller her om kartleggingsprosessen på Hernes.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny