NYHETER & ARTIKLER

Nøkkelen tilbake til arbeidslivet

Bli med på en fagkonferanse for nettverksbygging, kompetanseheving og bedre bistand til pasienter som ønsker seg tilbake til arbeid eller utdanning når Sørlandets rehabiliteringssenter inviterer til Mandal i november.

Indre Østfold: Jobbspesialist fra Nav i kommunalt rehabiliteringsteam

Mange steder er eldre de vanligste brukerne av kommunale rehabiliteringstjenester. Men det finnes unntak: I Indre Østfold er innbyggere i yrkesaktiv alder en viktig målgruppe for det tverrfaglige rehabiliteringsteamet. En erfaring er at de som ønsker å jobbe, ofte trenger oppfølging over lengre tid enn personer som ikke har arbeid som mål.

AKTUELL FORSKNING

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid