NYHETER & ARTIKLER

– Det er avgjørende å se arbeid, helse og utdanning i sammenheng

Dette sa Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), som var klar i si tale då ho besøkte Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering måndag 30.januar. Stortingsrepresentantane Lene Vågslid (Ap) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) var ein del av delegasjonen.

Figur som illustrerer fagfeltet arbeid og helse, og ulik grad av koblinger mellom arbeid av helse.

Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager, og har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes?

FAGBLOGG & KRONIKKER

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid