FAGBLOGG

NYHETER

Teamledere på Muritunet

Lærte å bli tryggere på valgene sine

Hvis pasientene har godt utbytte av rehabiliteringen og kommer tilbake i arbeid, så vær trygg på at det du du gjør er bra. Likevel kan det være nyttig å diskutere ulike metoder og varianter av arbeidsrettet rehabilitering.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny