NYHETER

To behandlingsopplegg ga samme resultat ved smertefrykt

Mange mennesker unngår en del bevegelser, fordi de frykter smerter. Nå er slik bevegelsesfrykt undersøkt hos både ryggpasienter og personer med psykiske lidelser. Og hvordan to ulike behandlingsopplegg påvirker endring i fryktunngåelse og sykefraværet hos disse pasientene.

Kartlegging i praksis: Erfaringer fra Hernes institutt

Hernes Institutt er en av de få institusjonene som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering, som bruker det visuelle kartleggingsverktøyet Vip 24. Attføringskonsulent Ine Hagen Bakken forteller her om kartleggingsprosessen på Hernes.

Sjekker dere om deltakerne har nedsatt hørsel?

Deltakerne i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) har ofte både muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. En del personer med nedsatt hørsel har samme typen plager. Hørselstap kan være en av grunnene til at noen faller ut av arbeidslivet og søker seg inn til arbeidsrettet rehabilitering.

Ny eller tradisjonell oppfølging – hva tror du er best for pasienten?

284 pasienter hadde fått ordinære henvisninger til poliklinikken. De ble tilfeldig delt i to grupper. Én fikk tverrfaglig behandling kombinert med kartleggingsverktøyet ISIVET (MI). Den andre tradisjonell to-faglig oppfølging (BI). Hvem tror du kom raskest tilbake i jobb?

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny