FAGBLOGG

NYHETER

To kollegaer studerer et spørreskjema

«Klar for arbeid» – er det et nyttig spørreskjema?

Spørreskjemaet «Klar for arbeid» er utviklet for å si noe om hvor klare sykemeldte personer er for å komme tilbake i jobb, og for å kunne stå i jobben. Men spørreskjemaet er ikke egnet til å måle dette, og bør ikke brukes klinisk eller som evalueringsinstrument i forskning.

Skjermdump av ADA+-håndboken

Møt ADA – svensk verktøykasse som skal redusere sykefraværet

Da antall sykemeldte i Sverige økte, kom ADA på banen. ADA er en samling av verktøy og metoder som kan brukes av både klinikere, arbeidsgivere og ansatte for å forebygge og redusere sykefravær. Nå har ADA fått sin storesøster: ADA+.  

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny