NYHETER

Lund og Dokken

Nå kan du påvirke arbeid- og helsestrategien

Hvilke forskrifter står i vegen for å få folk i arbeid? Hva slags kunnskap bør arbeidsgiver ha for å ta den vanskelige samtalen med medarbeideren? Hva slags hindringer møter fysioterapeuter i møtet med Nav? Nå kan du være med og påvirke arbeid og helse-strategien.

Ryggsmerter og bevegelsesfrykt: Måler spørreskjemaene vi bruker det vi tror?

Når man har smerter kan det føles naturlig og fornuftig å unngå bevegelser man frykter forverrer smertene. Dette kan imidlertid være uheldig hvis man gjør det over tid. Leger og fysioterapeuter prøver derfor å avdekke om en slik bevegelsesfrykt er tilstede. Men fungerer verktøyene de bruker?

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny