FAGBLOGG

NYHETER

Viser en ring med deltakere i oppstarten av en Open Space-samling

Sett av datoen: Kurs i Open Space

Hensikten med Åpen arena 2020 var å lage innspill til til arbeid- og helsestrategien, som nå skal revideres. Ved hjelp av fasiliteringsmetoden Open Space bidro 150 deltakere med hver sine perspektiver til å lage 50 innspill til strategien. Nå kan du lære metoden.

Arild Sundal

Etterlyser en digital møteplass

Skal det bli bedre samhandling blant annet med arbeidsgiver når ansatte står i fare for å falle ut av jobben, må alle snakke sammen. Da er en felles digital dialogplattform nyttig, mener Arild Sundal i Nav.

Bilde som illustrerer sammenhengen mellom arbeid og helse

Seminar om helse og arbeid i Midt-Norge

FOU-enheten for Helse og arbeid i Midt-Norge inviterer til seminar 24.mars i Trondheim. Alle som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og annen relatert klinisk virksomhet, eller som forsker på arbeid og helse, er velkomne.

Jostein Bentzen

– Bruk oss sykehusfolk mer i helsefremmende arbeid

– Det er mange høykompetente ansatte på sykehus som burde vært brukt mye mer i forebyggende og helsefremmende arbeid. Det ville ha kostet lite og kunne fått stor effekt, mener Jostein Bentzen.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny