FAGBLOGG

NYHETER

Bilde som illustrerer sammenhengen mellom arbeid og helse

23.mars: Helse og arbeid seminar i Midt-Norge

FOU-enheten for Helse og arbeid i Midt-Norge inviterer til digitalt seminar 23.mars 2021. Alle som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og annen relatert klinisk virksomhet, eller som forsker på arbeid og helse, er velkomne.

Lege og Nav-kontor

HelseIArbeid-klinikker på plass i Nord-Norge

Ved fem sykehus i Nord-Norge jobber helsepersonell og Nav-ansatte side om side i HelseIArbeid-klinikker. Pasienten slipper å gå fra kontor til kontor for å få hjelp.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny