NYHETER

Bildet illustrerer fokus på jobb

Tenker og snakker vi jobb i alt vi gjør i arbeidsrettet rehabilitering?

I arbeidsrettet rehabilitering (ARR) hjelper vi folk på veien tilbake i jobb. Men kan vi som jobber med ARR bli bedre på å tenke og snakke jobb, hele tiden? Ja, mener psykolog Linda Lossius Westby og forsker Thomas Johansen, som begge jobber med arbeidsrettet rehabilitering til daglig.

Ny Ph.d. om innovasjonsledelse innen arbeid og helse

I fire år framover skal Toril Dale hos oss forske på innovasjon og ledelse i offentlig sektor. Arbeidet handler om å forstå mer av hvordan ledelse påvirker innføring av nye tjenester innen arbeid og helse, og hvordan vi kan lede på en måte som skaper rom for det nye.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny