NYHETER

Hva mener du når du sier brukermedvirkning?

Tar du brukermedvirkning på alvor, så spør du brukeren hva dette betyr for ham eller henne. Og tar svaret på alvor. Dette må med i den nye arbeid- og helsestrategien, mener Sondre Otervik i A-larm.

Ressursgruppa som står bak Åpen arena 2020

Klart for Åpen arena 2020: Nå kobler vi arbeid og helse

Samarbeidet blant de som skal legge til rette for arbeidsdeltagelse og det å kunne være i jobb tross helseutfordringer skal styrkes. Strategien «Arbeid og helse – et tettere samvirke» skal videreutvikles. To direktorat har bedt om innspill til dette arbeidet.

Mari Klokkerud, leder av regional kompetansetjeneste for rehabilitering

– Mange skal bistå pasienten. Da må vi snakke om forventninger og roller.

– Pasienter sendes i dag til arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten «fordi Nav krever det» uten at verken pasient eller fastlege har tro på opplegget. Åpen arena kan bli en god anledning til å snakke sammen omkring roller og kompetanse som omgir pasientene, mener Mari Klokkerud.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny