NYHETER

Jostein Bentzen

– Bruk oss sykehusfolk mer i helsefremmende arbeid

– Det er mange høykompetente ansatte på sykehus som burde vært brukt mye mer i forebyggende og helsefremmende arbeid. Det ville ha kostet lite og kunne fått stor effekt, mener Jostein Bentzen.

Bildet viser Charlotte Lundgren, kommunikasjonsforsker og foredragsholder på Møteplassen 2019

Tre tips til team i arbeidsrettet rehabilitering

Charlotte Lundgren er kommunikasjonsforsker og har jobbet tett på rehabiliteringsteam i Sverige de siste 15 årene. Hun fikk følgende utfordring da hun skulle oppsummere sine innlegg på Møteplassen 2019: Hvis du skal gi tre anbefalinger til team i arbeidsrettet rehabilitering, hva er det? Her får du tipsene.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny