NYHETER & ARTIKLER

Hvordan sortere i flokete livssituasjon?

Noe av det viktigste du som veileder innen arbeidsrettet rehabilitering kan gjøre for en deltaker, er å hjelpe vedkommende å sortere i en flokete livssituasjon. Her viser jeg hvordan du kan gjøre det.

FAGBLOGG & KRONIKKER

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid