FAGBLOGG

NYHETER

Helsefortet vil gi døgntilbud til unge som står på utsiden

Kommunen og statsforvalteren har gitt penger til stilling som prosjektleder, og Unicare har lokaler og ansatte klare. Nå jobbes det for at unge som står utenfor skole og arbeidsliv kan få døgnoppfølging i opptil seks måneder på Hysnes. 

Utsnitt av forsiden til den nye strategien for fagfeltet arbeid og helse

Arbeid og helse: Den nye strategien er klar

Ny strategi for arbeid og helse ble publisert 14. januar. Strategien skal vise retningen for hele fagfeltet. Samhandling, nytenkning og kunnskapsutvikling er viktige stikkord.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny