FAGBLOGG

NYHETER

Utsnitt fra forside på ny strategi for arbeid og helse

Arbeid og helse: Den nye strategien er klar

Ny strategi for arbeid og helse ble publisert 14. januar. Strategien skal vise retningen for hele fagfeltet. Samhandling, nytenkning og kunnskapsutvikling er viktige stikkord.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny