Kjernenettverket

Kjernenettverket består av institusjoner med program innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR), dag- eller døgntilbud, i spesialisthelsetjenesten (avtale med RHF).

En mindre gruppe av institusjoner i kjernenettverket har som overordnet oppgave å styrke fagfeltet ARR blant annet gjennom fagutvikling, forskning og kompetansespredning med tett forbindelse til øvrige arbeidsoppgaver som gjennomføres i Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR). NK-ARR leder samarbeidet, som i fellesskap definerer og avtaler samarbeidsprosjekter.

Institusjonene i samarbeidet

Ressursgruppe Arbeid og helse

Kompetansetjenesten deltar på flere læringsarenaer sammen med samarbeidspartnere og interessenter for å holde seg orientert innenfor arbeidsrettet rehabilitering – både faglig og helsepolitisk. For å bidra til koordineringen og utviklingen av Arbeid og Helse – Åpen arena ble det allerede i 2008 dannet en ressursgruppe. I ressursgruppen deltar Helsedirektoratet, Nav, Helse Sør-Øst, KS, FFO, Unge Funksjonshemmede og Fagrådet for arbeidsrettet rehabilitering.

Ved å tilføre styringssignaler synliggjør man en del av rammene nettverket jobber innenfor. Gruppen vil gjennom dette arbeidet bidra til å gi det lærende nettverket læringsstøtte. Gjensidig læringseffekt, samordning og informasjon på tvers står i fokus for møtene i ressursgruppa. Gruppen møtes til ca to planleggingsmøter på høsten og tre oppfølgingsmøter på våren.

Meny