En arena for å skape koblinger mellom arbeid og helse

Er du kliniker som jobber med arbeid som mål, ansatt i NAV, bruker av arbeidsrettede tjenester, jobber for velferds- eller helsemyndigheter, er politiker, opptatt av arbeid og helse eller forsker på jobbhelse, arbeidsrettet rehabilitering eller velferdstjenester – da er dette arenaen for deg! Her kan du være med å gjøre en forskjell.

Du får anledning til å sette agenda, finne de som brenner for de samme temaene og til og med kunne påvirke nasjonale prosesser som berører alle oss som jobber med disse spennende utfordringene.

Siden 2009 har vi sammen med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangert Åpen arena. Den overordnede hensikten å samle aktørene og sørge for at deltakerne får mulighet til selv å bringe «til torgs» de viktige temaene og å få mulighet til å få belyst temaene fra mange og ofte uventede perspektiver.

Tidligere arenaer

2020 – Drammen

Tema: Innspill til en strategi for «Arbeid og helse»

2018 – Drammen

2017 – Oslo

2013 – Fornebu

2012 – Drammen

Tema: Arbeid og helse i et inkluderende arbeidsliv

Rapport Åpen arena 2012 (pdf)

Vedlegg 2 – utfordringer og nøkler (pdf)

Vedlegg 3 – samtaletemaer (pdf)

Vedlegg 4 – evaluering (pdf)

Forskning på arbeid og helse i et inkluderende arbeidsliv – litteraturliste

Prekonferanse: Hva er sykdom? Spiller vår forståelse av sykdom noen rolle for sykefraværsarbeid og for forskning innen arbeid og helse

Rapport prekonferanse – vedlegg 1 (pdf)