Programteori

Å sette ord på taus kunnskap og klinisk praksis kan være vanskelig. Programteori er et verktøy som kan hjelpe deg å beskrive hvordan de ulike elementene i rehabiliteringsprogrammet bidrar til å nå ønskede mål.