Oppdraget vårt er å styrke kompetanseutvikling i hele behandlingskjeden, og få bedre kunnskap om:

  • Målgrupper innen arbeidsrettet rehabilitering
  • Hva som er best mulig innhold i metodikk for arbeidsrettet rehabilitering
  • Effekter av arbeidsrettet rehabilitering
  • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden
Meny