Vi er et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Det betyr at vi skal synliggjøre, tydeliggjøre og videreutvikle fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg leverer vi tjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Mandatet til kompetansesenteret er å utvikle kunnskap om:

  • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden
  • Bidra til kompetanseutvikling i behandlingskjeden
  • Effekter av arbeidsrettet rehabilitering
  • Hvem som er de rette brukerne av arbeidsrettet rehabilitering
  • Hva som er best mulig innhold i metodikk arbeidsrettet rehabilitering