Vi er en nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Det betyr at vi skal synliggjøre, tydeliggjøre og videreutvikle fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Nasjonale kompetansetjenester er virkemiddel for å heve kompetansen på fagområder der mangelfull kompetanse hos helsepersonell er dokumentert.

Oppdraget til kompetansetjenesten er å styrke kompetanseutvikling i hele behandlingskjeden, og få bedre kunnskap om:

  • Målgrupper innen arbeidsrettet rehabilitering
  • Hva som er best mulig innhold i metodikk for arbeidsrettet rehabilitering
  • Effekter av arbeidsrettet rehabilitering
  • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden

Se årsrapporter for nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Kompetansetjenesten leveres av Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR AS

Meny