arbeidoghelse.no er nettstedet til Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Vi skal være med å styrke kompetanseutvikling i hele behandlingskjeden, og få bedre kunnskap om:

  •  Målgrupper innen arbeidsrettet rehabilitering
  •  Hva som er best mulig innhold i metodikk for arbeidsrettet rehabilitering
  •  Effekter av arbeidsrettet rehabilitering
  • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden

AiR – Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering ble i 2005 etablert av Stortinget, og fikk godkjent funksjonen som Nasjonal kompetansetjeneste i 2012.