Chris Jensen

BAKGRUNN OG ERFARING
Chris er leder for kompetansetjenesten, har en cand.scient og PhD i arbeidsfysiologi og har jobbet hos oss siden 2012.

Han har siden 1992 drevet med forskning innen arbeidsmiljø, muskelskjelettplager, sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering. Mest erfaring med spørreskjema- og registerbaserte undersøkelser.

KONTAKT FOR
Åpen Arena >

Toril Dale

BAKGRUNN OG ERFARING
Toril startet medio 2019 på en ph.d. innen ledelse og innovasjon i offentlig sektor, ved INTOP på Høgskolen i Innlandet. Hun er også senterets nestleder. Av bakgrunn er hun cand.polit, og har i tillegg en master i «Ledelse og Innovasjon» fra Universitet i Århus.

Toril er leder for innovasjonsvirksomheten ved kompetansetjenesten. Hun har lang erfaring fra arbeid innen samfunnsinnovasjon, innovasjonsledelse og samskaping.

Wivi Andersen

BAKGRUNN OG ERFARING
Wivi er forsker II, har en phD i idrettsfilosofi og-etikk og har jobbet hos oss siden 2016. Hun har forsket på effekten av arbeidsrettet rehabilitering for deltakere med sykelig overvekt, med vekt på hva deltakerne opplever som hemmende og fremmende for retur til arbeid.

KONTAKT FOR
Fasiliteringskurs >
Region Nord

Anders Bergkvist

BAKGRUNN OG ERFARING

Anders er fil.cand. idrettspedagog fra Umeå universitet og har tilleggsutdanning og kurs innen bl.a. veiledning og kompetanseutvikling, prosessledelse og fasilitering. Holder på med masterutdanning i kunnskapsledelse ved Nord universitet. På kompetansetjenesten jobber han som koordinator for innovasjon og arrangement.

Anders har 10 års erfaring med arbeidsrettet rehabilitering og like lang erfaring fra andre ledende og utviklingsrettede stillinger i frivillig-, privat- og offentlig sektor. Totalt 16 år som leder med personalansvar.

KONTAKT FOR
Verktøy og metode
Effekt av arbeidsrettet rehabilitering
STAiR-prosjektet >

Monica Eftedal

BAKGRUNN OG ERFARING
Monica er forsker II og har jobbet hos oss siden 2009. Hun har en dr.polit. i arbeids- og organisasjonssosiologi og 25 års erfaring som fysioterapeut og sosiolog fra en bedriftshelsetjeneste.

Hun forsker på effekten av arbeidsrettet rehabilitering, innhold i ARR-program, hva som fremmer og hemmer prosessen tilbake i jobb for deltakerne, og betydningen av samhandling mellom sentrale aktører. Erfaring med kvantitative og kvalitative metoder og kombinasjonen av dem.

Olav Hahn

BAKGRUNN OG ERFARING
Olav er pedagog og har en mastergrad med fordypning i nettbasert utdanning. Han er kursansvarlig for nettbaserte kurs hos oss, og har tidligere vært prosjektleder for nettbaserte utviklingsgrupper.

Olav har lang erfaring med arbeidsrettede tiltak som gruppeleder i attføringsbedrift og som kurstilrettelegger for arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Han er tidligere utdannet lydtekniker, og har også jobbet som systemadministrator.

Thomas Johansen

BAKGRUNN OG ERFARING
Thomas er forsker II, har en PhD i kognitiv psykologi og har jobbet hos oss siden 2011.

Han forsker på hvordan vi kan bruke kognitiv tilnærming for å oppnå bedre kognitiv fungering, slik at deltakerne kommer raskere tilbake i arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering.

Ruby Del Risco Kollerud

BAKGRUNN OG ERFARING
Ruby har en Phd i epidemiologi og har vært forsker hos oss siden 2016. De siste årene har hun forsket på kreft, arbeid og register epidemiologi.

Bjørn Kvaal

BAKGRUNN OG ERFARING
Bjørn har 25 års erfaring som journalist og redaktør, og har en cand.mag-grad. Siden 2016 har han skrevet nyhetssaker og kronikker for oss. Han jobber med forskningskommunikasjon og som kommunikasjonsrådgiver.

Guro Lien

BAKGRUNN OG ERFARING
Guro er koordinator og webredaktør og har jobbet hos oss siden 2016. Hun har ansvar for nyhetsbrevet, oppdaterer nettsidene og koordinerer arrangement. Hun har kompetanse på prosjektledelse, brukervennlighet og kommunikasjon.

Marianne Sempler

BAKGRUNN OG ERFARING
Marianne har jobbet som utviklingspedagogisk seniorrådgiver i hos oss siden 2009. I 25 år har hun jobbet med innovasjon og læring i arbeidslivet. Hun har en master i voksenpedagogikk med fokus på individuell og kollektiv læring på arbeidsplassen og i læringsnettverk.

Yngvil Wendelbo

BAKGRUNN OG ERFARING
Yngvil har jobbet hos oss siden 2017, med blant annet prototyping og utvikling av verktøy for tverrfaglige team i arbeidsrettet rehabilitering. Hun har kompetanse på visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign og brukervennlighet.

Irene Øyeflaten

BAKGRUNN OG ERFARING
Irene er fysioterapeut med mellomfag i sosiologi og har en PhD i arbeidsrettet rehabilitering. Hun har jobbet som forsker hos oss siden 2005 og tidligere i AiR-klinikk siden 1990.

Interesser: Kjennetegn ved arbeidstakere/sykmeldte som står i fare for å falle ut av arbeid og samhandling/tilpasset arbeidsrettet oppfølging i hele samhandlingskjeden.

Meny