Boka «Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse» er den første boka i Norge som gir en samlet beskrivelse av faget og fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

Boka gir både en teoretisk innføring i faget og fagfeltet, og er en praksisnær håndbok for fagutøvelsen. En rekke forfattere har bidratt med kapitler fra sine spesialområder. Boka gir også et eksempel på hvordan et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram kan se ut i praksis, hva programmet bør inneholde, og hvordan de ulike intervensjonene kan gjennomføres.

«Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse» har sitt utspring i Rehabiliteringssenteret AiR og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, og er utgitt av Fagbokforlaget.

Bokas målgruppe er alle som arbeider med arbeidsrettet rehabilitering, studenter på helsefagutdanninger, Nav-ansatte, myndigheter og alle som er interessert i feltet og et av vår tids viktigste spørsmål: Hvordan hjelpe mennesker til å beholde god arbeidsfunksjon?

Boka består av fire deler:

  • Faget og fagfeltet
  • Innføring i praksis
  • Et praksiseksempel – døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering i et fireukersprogram
  • Kvalitetsarbeid og utvikling

Bestill boka
Du kan bestille boka ved å sende en e-post med navn og adresse til tinging@air.no. Du betaler med faktura eller vipps til nr. 56 57 48, alt etter hva som passer deg best. Prisen per bok er kr 549,- + frakt.

Du kan også kjøpe boka i en av landets bokhandler, eller på Fagbokforlagets nettside: