Ungt utanforskap – kva veit vi?

Utfordringane knytt til unge som står utanfor arbeid og utdanning er større enn nokon gong. Kva veit vi eigentleg om dei? Kor mange er dei, kven er dei, kva kjenneteiknar dei, kvifor står dei utanfor, korleis opplever dei møtet med hjelpeapparatet, og har vi hjelp som verkar?

På denne sida finn du lenker til viktig bakgrunnsstoff som kan hjelpe med svar på desse spørsmåla.

Oversikten vil bli oppdatert så snart vi fangar opp ein ny, relevant publikasjon.

Kjenner du til ein publikasjon, eit overordna offentleg dokument eller eit prosjekt som bør vere med?
Ta kontakt med Tone Skau Jonassen

ARTIKLAR