Folkehelserapporten 2021 – Livskvalitet blant unge

Livskvaliteten blant ungdom og unge voksne (15-39 år) er redusert de senere årene. Bekymringer for økonomi, arbeidsledighet og klima kan spille en viktig rolle. Koronapandemien har i tillegg hatt en negativ innvirkning på livskvaliteten. 

Kapittelet om livskvalitet i Norge viser følgende: 

  • Nesten én av fire unge sier at de er lite fornøyde med livet
  • Det er de unge som er minst tilfredse med livet, som opplever minst mening i det daglige, som er mest triste, ensomme og bekymrede 
  • Unge mellom 18 og 24 år er blant gruppene som rapporterer om lavere livskvalitet enn befolkningen ellers
  • Én av tre unge oppgir at de opplever lite mening i det daglige
  • Unge med dårlig råd, som ikke har studieplass eller arbeid, er spesielt utsatt

Kunnskapen om livskvalitet i Norge er basert på ulike populasjonsundersøkelser. Folkehelseinstituttet definerer livskvalitet som bestående av både subjektive og objektive aspekter. Resultatene som presenteres omhandler særlig den subjektive livskvaliteten. 

Folkehelseinstituttet 2021: Psykolog og seniorforsker Ragnhild Bang Nes m.fl. 
Datagrunnlag: Gallup World Poll, SSBs livskvalitetsundersøkelse 2020 og 2021, Fylkeshelseundersøkelsen (FHUS) og koronaundersøkelsen ved FHI. 

Les hele rapporten:
Folkehelserapporten: Livskvalitet i Norge