Kurs og arrangement

Få faglig påfyll og inspirasjon

HVA SKJER?

Januar – juni 2022

Teams

Gratis
Påmelding lukket

NETTKURS

Dette kurset gir deg innsikt i arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering skiller seg fra annen rehabilitering ved at hovedmålet for de som deltar er å komme tilbake i jobb til tross for helseplager.

Gratis inntil videre
Ordinær pris 200,-

I dette kurset lærer du hva arbeid kan bety for helsa. Kurset passer for deg som jobber med helse, og som ønsker mer fokus på arbeid som delmål.

Gratis inntil videre
Ordinær pris 200,-

I dette kurset lærer du hvordan du med mobilen kan lage filmer som kan inngå som en del av rehabiliteringsprogrammet.

Gratis inntil videre
Ordinær pris 200,-

Alle våre nettkurs er samlet på en ny kursportal. Registrer deg som bruker for å få tilgang.

KURS FOR TEAM OG ORGANISASJONER

Dette kurset gir deg innsikt i arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering skiller seg fra annen rehabilitering ved at hovedmålet for de som deltar er å komme tilbake i jobb til tross for helseplager.

Fra kr 5000,- per organisasjon

I dette kurset lærer du hva arbeid kan bety for helsa. Kurset passer for deg som jobber med helse, og som ønsker mer fokus på arbeid som delmål.

Fra kr 5000,- per organisasjon

I dette kurset lærer du hvordan du med mobilen kan lage filmer som kan inngå som en del av rehabiliteringsprogrammet.

Fra kr 5000,- per organisasjon

TIDLIGERE ARRANGEMENT – PRESENTASJONER OG RAPPORTER

I dette møtet ga forsker Irene Øyeflaten et innblikk i forskning på arbeidsevne: Hvilke ulike perspektiver har aktører innen helse og trygd i sine vurderinger av arbeidsevne? Hvordan kan en arbeidsevnevurdering brukes?

I dette møtet ga forsker Monica Eftedal et innblikk i en ny, svensk modell for dialog med arbeidsgiver kalt ADA+. Sammen diskuterte vi om, og i tilfelle hvordan, denne modellen kan brukes i arbeidsrettet rehabilitering i Norge.

En læringsarena for inspirasjon, erfaringsdeling og utvikling for deg som verdsetter mangfold og ulike perspektiv. I denne læringssirkelen hadde vi fokus på møteplasser på nett og digital kompetanse. 

I dette møtet ga forsker Thomas Johansen en oversikt forskning på hvordan jobbrelatert mestringstro og forventningen om å komme i jobb henger sammen med faktisk retur til jobb. Sammen diskuterte vi hvordan denne forskningen kan brukes i praksis.

I dette møtet gikk vi i dybden på den ferske FHI-rapporten «Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: en systematisk oversikt»

De regionale dybdemøtene våren 2021 ga mulighet for å diskutere faglige problemstillinger med andre som leverer arbeidsrettet rehabilitering i samme region.

Hensikten med workshopen var å samle innsikt og kompetanse om bruk av digitale møteplasser i koronatid. Denne kunnskapen vil gi et grunnlag for å utvikle bærekraftige møteplasser.

For deg som jobber på team i arbeidsrettet rehabilitering. Her får du møte andre som jobber med arbeidsrettet rehabilitering, og dele erfaringer med dem.

For deg som jobber på team eller driver utviklingsarbeid i arbeidsrettet rehabilitering.

Har som mål å samle aktørene innen arbeid og helse og sørge for at de får mulighet til å ha samtaler om de temaene de er opptatt av som går på tvers av arbeid og helse, og å få belyst temaene fra mange og ofte uventede perspektiver.

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. Konferansen har fokus på intervensjoner og tiltak som har arbeidsdeltakelse som hovedmål.

Nordisk forskningskonferanse innen arbeid og rehabilitering.

Meny