RTW-konferansen

På RTW-konferansen får du en oppdatering på ny norsk forskning innen arbeid og helse, med fokus på intervensjoner og tiltak som har arbeidsdeltakelse som hovedmål. Altså det siste fra forskning innen Return-To-Work (RTW) i Norge.
Vi arrangerer konferansen i samarbeid med andre aktører.
De som kommer

Konferansen er spesielt nyttig hvis du jobber innen arbeid og helse, oppfølging av sykmeldte eller forebygging av langtidssykefravær.

  • som fysioterapeut, idrettspedagog, arbeidskonsulent, lege, psykolog eller sykepleier
  • i NAV
  • i en bedriftshelsetjeneste
  • på myndighetsnivå
  • som forsker
Meny