RTW-konferansen

På RTW-konferansen får du en oppdatering på ny norsk forskning innen arbeid og helse, med fokus på intervensjoner og tiltak som har arbeidsdeltakelse som hovedmål. Altså det siste fra forskning innen Return-To-Work (RTW) i Norge.

Tidligere konferanser og seminar

2017

RTW-seminar
Tema: Sykefraværsoppfølging

2015

RTW-konferansen
Tema: Intervensjoner og tiltak der hovedmålet er retur til arbeid etter sykefravær