RTW seminar 2017

NTNU, institutt for samfunnsmedisin, Uni Research helse og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering arrangerte seminaret 22. september 2017 på Gardermoen, Thon Hotell. 140 deltakere  var påmeldt.

Se presentasjonene


Chris Jensen, PhD, leder AiR-Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.
TNS Helsepolitiske barometer 2017: Hva sier de sykemeldte om sykefraværsoppfølging? 


Tidlig innsats


Hilde Hovda Midje og Birgit Arnekleiv, Spesialrådgivere, Bedriftshelsetjenesten, Bærum kommune

 «Holdningsskapende nærværsarbeid»

Tone Langjordet Johnsen, stipendiat Sykehuset Vestfold

Om iBedrift – kunnskapsformidling om vanlige psykiske helseplager og arbeidsdeltakelse


Mellomlangt sykefravær – riktige tiltak?


Silje Mæland, PhD, HVL, Uni Research Helse
NMV-prosjektet: Hvilke erfaringer har pasienter, fastleger og NMV-leger med ny medisinsk vurdering ved 6 mnd. sykmelding?

Lene Aasdahl, PhD, Post Doc, ISM, NTNU  og St. Olavs hospital.
Når starte arbeidsrettet rehabilitering?


Langvarig sykefravær – komplekse tiltak


Steffen Torp, professor HSN

Om selvstendige næringsdrivende og retur til arbeid etter kreft

Tonje Fyhn, stipendiat UiB/Uni Research Helse

Om prediktorer for å komme tilbake i jobb for mentale årsaker til sykemelding og om nye IPS-data

Wivi Andersen, PhD, forsker, AiR-Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Overvektige og arbeidsdeltakelse, døgnbasert rehabilitering på Muritunet

Sigmund Gismervik, St. Olavs hospital, Rådgivende overlege, NAV Sør-Trøndelag og Stipendiat, ISM, NTNU.
Hysnes Helsefort: Effekter av døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering? 

Nina Elisabeth Klevanger, Stipendiat, ISM, NTNU.
Om Hysnes Helsefort- basert på kvalitative studier av klinikernes erfaringer 


Utenfor arbeidslivet


Solveig Osborg Ose, PhD, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn

Unge med helseproblemer utenfor arbeidslivet – AAP