Arbeid og helse

På denne temasiden finner du snarveier til vår oversikt over forskning, behandlings- og rehabiliteringstilbud med arbeid som mål og andre nyttige ressurser knyttet til arbeid og helse.

Begrepet «arbeid og helse» brukes i flere ulike sammenhenger, som:

Viktige livsfaktorer

For de fleste mennesker i arbeidsfør alder er både arbeid og helse viktige faktorer i livet. Ofte henger de to tett sammen: Hvor god helse trenger du for å kunne jobbe? Og ikke minst: Hvor mye betyr jobben for helsa di?

Fagfelt

Begrepet brukes også om fagfeltet arbeid og helse – om kunnskap, kompetanse og tjenester som kan bidra til at mennesker kan jobbe, til tross for helseplager.

Felles myndighets-område

Uansett om du har helseplager og trenger hjelp til å komme i jobb, eller om du skal hjelpe personer med helseplager i jobb, trengs det overordnede strukturer og rammebetingelser som ser helse og arbeid i sammenheng, og som legger til rette for å lykkes.

FLERE RESSURSER

Strategi for arbeid og helse

Ny strategi for fagfeltet arbeid og helse ble vedtatt i 2021 og peker på viktige samfunnsutfordringer knyttet til arbeid og helse og beskriver hvordan vi kan jobbe med disse utfordringene ved hjelp av felles mål.

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse.

Åpen arena – koblinger mellom arbeid og helse

Åpen arena er et arrangement som har som mål å samle aktørene innen arbeid og helse slik at de kan ha samtaler om arbeid og helse-problemstillinger de er opptatt av, og få belyst problemstillingene fra mange og ofte uventede perspektiver.

ARTIKLER