Oversikt – forskning på arbeid og helse

Forskning på arbeid og helse

Her finner du utvalgte systematiske kunnskapsoversikter som er relevante for deg som hjelper folk inn i eller tilbake i jobb. Alle publikasjonene handler om både arbeid og helse. Hver måned blir oversikten oppdatert med relevante publikasjoner vi fanger opp.

SYSTEMATISKE KUNNSKAPSOVERSIKTER

Vi finner stadig flere publikasjoner, og vil oppdatere oversikten løpende framover.

Kjenner du til en publikasjon som bør være med i oversikten?
Ta kontakt med Guro Lien

ARTIKLER OM FORSKNING