Deltar klinikken din i kvalitetsregisteret, får du som kliniker mulighet til å følge med på egne resultater og sammenligne deg med andre institusjoner. Og viktigst: Du hjelper oss å finne ut hvor mange som kommer i jobb etter arbeidsrettet rehabilitering.
Kvalitetsregisteret skal bidra til utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering og til å heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet.
Mål for kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabililitering