NETTKURS

Arbeidsfokus i rehabilitering

I dette kurset lærer du hva arbeid kan bety for helsa. Målet er å gi en forståelse for hvorfor det kan være gunstig at pasienten i rehabiliteringen har fokus på å komme tilbake i arbeid. Kurset passer for deg som jobber med helse, og som ønsker økt fokus på arbeid som delmål.

Registrer deg som bruker på kursportalen, så får du tilgang til kurset med en gang.

Innhold i kurset

 • Hva sier forskning om arbeid og helse?
 • Kan arbeid være helsefremmende?
 • Sykdomsidentitet
 • Hvorfor er arbeidsevne viktig i rehabilitering?
 • Spesifikk versus generell arbeidsevne
 • Internasjonal klassifisering av funksjon (ICF) med arbeidsfokus
 • Hvem har ansvar for hva i sykepengeåret?
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Samhandlingsreformen
 • Hvilke kartleggingsverktøy finnes?
 • Tverrfaglig kartlegging
 • Hva bør kartlegges ved oppstart?
 • Gjennomgang av tenkt rehabiliteringsforløp med eksempler der arbeidsfokus blir ivaretatt fra innsøkning til oppfølging i etterkant.
Dette har vært veldig nyttig. Kurset har gitt meg økt forståelse og kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse.
Marius Opsahl, kommuneoverlege og fastlege i Vinje kommune

PRIS
Gratis

MÅLGRUPPE
Kurset passer for deg som

 • jobber med helse, og som ønsker økt fokus på arbeid som delmål
 • samarbeider med arbeidstaker eller arbeidsgiver og som trenger innsikt i hva arbeid kan bety for helsa

Kurset er for eksempel relevant for deg som er lege, Nav-veileder, fysioterapeut, arbeidsgiver eller pasient.

TA KURSET i EGET TEMPO
Nettkurset passer for deg som ønsker å ta kurset alene i eget tempo. Du får tilgang til kurset i seks måneder.

GODKJENNINGER
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund og gir totalt fem tellende timer.