Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe deg med helseproblemer å komme tilbake i arbeid. I en kombinasjon av tiltak rettet både mot helse og arbeid, bidrar du aktivt i ditt eget rehabiliteringsarbeid.

Tilbud om arbeidsrettet rehabilitering i din region

Meny