Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk som har helseproblemer med å komme tilbake i arbeid. I en kombinasjon av tiltak rettet både mot helse og arbeid, bidrar du aktivt for å nå målet om å komme i arbeid.

Tilbud om arbeidsrettet rehabilitering i din region

Meny