For deg som jobber på team eller driver utviklingsarbeid innen arbeidsrettet rehabilitering

Her er du med og utvikler fagfeltet sammen med fagfolk fra andre team som leverer arbeidsrettet rehabilitering (ARR), deler erfaringer fra forskningsprosjekter dere er med i, og diskuterer hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. En god anledning for å få inspirasjon og kunnskap til utvikling av egne tilbud, og til nettverksbygging.

Tidligere arrangement

2022

Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt i endring

2021

Dette året ble Møteplassen erstattet med digitale dybdemøter om:

  • forskning i arbeidsrettet rehabilitering
  • praksis i arbeidsrettet rehabilitering

2020

Dette året ble Møteplassen erstattet med tre digitale fagnettverksmøter om temaene:

  • Fysisk aktivitet
  • Kartlegging ved oppstart
  • Digital oppfølging av deltakere / pasienter

2019

Tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering

2018

Kartlegging i arbeidsrettet rehabilitering

2017

Ny veileder for arbeidsrettet rehabilitering

2016

Retur til arbeid og arbeidsgivers rolle i arbeidsrettet rehabilitering

Vi skal videreutvikle arbeidsretta rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, ved å få en omforent forståelse av kjernen i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering, sikre tilgang til ny kunnskap som resulterer i forbedret praksis og styrke institusjonene på helseforetaksnivå
Vår målsetting på lang siktMøteplassen