For deg som jobber på team eller driver utviklingsarbeid innen arbeidsrettet rehabilitering

Her er du med og utvikler fagfeltet sammen med folk fra andre  ARR-institusjoner, deler erfaringer fra forskningsprosjekter dere er med i, og diskuterer hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering (ARR). En god anledning for å få inspirasjon og kunnskap til utvikling av egne tilbud, og til nettverksbygging.

Tidligere arrangement

2020

I «koronaåret» 2020 ble Møteplassen erstattet med tre digitale fagnettverksmøter om temaene:

  • Fysisk aktivitet
  • Kartlegging ved oppstart
  • Digital oppfølging av deltakere / pasienter

2019

Tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering

2018

Kartlegging i arbeidsrettet rehabilitering

2017

Ny veileder for arbeidsrettet rehabilitering

2016

Retur til arbeid og arbeidsgivers rolle i arbeidsrettet rehabilitering

Vi skal videreutvikle arbeidsretta rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, ved å få en omforent forståelse av kjernen i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering, sikre tilgang til ny kunnskap som resulterer i forbedret praksis og styrke institusjonene på helseforetaksnivå
Vår målsetting på lang siktMøteplassen

Så lenge koronarestriksjonene varer, arrangerer vi ikke Møteplassen fysisk.
Vi tilbyr i stedet digitale dybdemøter om arbeidsrettet rehabilitering. Finn ut mer om dybdemøtene

Vil du følge med på hvilke andre digitale arrangement som kommer?
Sjekk ut kurs- og arrangementskalenderen, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meny