Møteplassen 2022
24.-25. oktober på Quality Airport Hotel Gardermoen

Arbeidsrettet rehabilitering
– et fagfelt i endring

Stadig nye aktører, økt digitalisering, mange unge utenfor jobb og utdanning og krav om kortere og mer intensive tilbud. Hvordan møter vi disse endringene? Det er temaet for Møteplassen 2022.

Dette er møteplassen for deg som jobber i team, med FoU-oppgaver eller ledelse innen arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten eller Nav.

PRISER

Konferansepass
2 dager med 1 overnatting: 4830,-
2 dager med overnatting 2 netter: 6075,-
2 dager uten overnatting: 2630,-

PROGRAM

Dag 1

Mandag
24. oktober

Utvikling av fagfeltet: Hvilke muligheter finnes?

11:30 – 12:30

Registrering og lunsj

12:30 – 12:45

Velkommen
v/Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

12:45 – 13:15

Hvordan skaper vi tjenester som funker for folk?
v/Dagne Vaa, tjenestedesigner i Nav

13:15 – 13:40

Hvordan kan Helse Sør-Øst som oppdragsgiver bidra til utvikling?
v/Anders Debes, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF

13:40 – 13:55

Pause

13:55 – 14:20

Hvilke rammer har det regionale helseforetaket – og tør vi å utfordre dem?
v/Tore Jo Nilsen, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF

14:20 – 15:10

Paneldebatt: Hvordan samarbeide om å utvikle gode tilbud?
De regionale helseforetakene og klinikkene er avhengige av hverandre for å skape gode tilbud. Hvilke krav og ønsker har de regionale helseforetakene? Og hva ønsker klinikkene seg? Hvordan kan de sammen legge til rette for utvikling av gode arbeidsrettede rehabiliteringstilbud?

  • Anders Debes, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF
  • Tore Jo Nilsen, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF
  • Representanter fra institusjoner som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering i Helse Sør-Øst og i Helse Midt-Norge

Debattleder: Stig Grydeland

På slutten av debatten vil vi åpne for spørsmål fra salen.

15:10 – 15:30

Pause

15:30 – 15:55

Arbeidsretta rehabilitering med livsstilsfokus – det beste frå to tilbod
v/Anita Dyb Linge, FoU-leiar ved Muritunet og forskar ved Høgskulen i Volda

15:55 – 16:20

Nav som oppdragsgiver og bidragsyter for utvikling – samskaping og tjenestesamhandling på tvers av sektorer
v/Hilde Lysgård Knutsen, prosjektleder, Arbeids- og velferdsdirektoratet

16:20 – 16:45

Pause

16:45 – 17:10

Dialog rundt bordene: Hvilke muligheter har vi for utvikling? Hvilke faktorer påvirker mulighetene for utvikling hos oss, og hva kan vi gjøre med dem?

17:10 – 17:20

Avslutning dag 1

19:00

Felles middag i eget lokale på Quality Airport Hotel Gardermoen

Dag 2

Tirsdag
25. oktober

Forskning, innovasjon og utvikling av praksis
– med fokus på digitalisering og ungt utenforskap

09:00 – 09:10

Oppsummering av dag 1 og intro til dag 2

09:10 – 09:30

Innovasjon i arbeidsretta rehabilitering: Prosessen frå idé til ny teneste
v/Solveig Svardal, avdelingsleiar for Rehabiliteringssenteret AiR i Oslo

09:30 – 09:50

Følgeforskning: Får de som får VR i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) større endringer/bedringer i oppmerksomhet og hukommelse enn de som får vanlig ARR?
v/Thomas Johansen, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:50 – 10:10

Dialog rundt bordene: Hvilke erfaringer har vi med forskning og innovasjon på egen institusjon? Hvilke muligheter ser vi etter å ha hørt de to innleggene? 

10:10 – 10:20

Pause

10:20 – 10:40

Våg ung – en fyrlykt på ferden ut av utenforskap
v/Truls Torvik, prosjektleder, Hysnes Ung

10:40 – 11:00

Treffsikre tiltak – på systemets eller den unges premisser?
v/Aud Ramberg, FoU-leder, Friskgården

11:00 – 11:10

Pause

11:10-11:30

VR – berre for moro skuld?
v/Tarjei Helle, koordinator unge vaksne, Rehabiliteringssenteret AiR

11:30-12:30

Lunsj

12:30-12:50

Helseteknologi og innovasjon gir store muligheter innen rehabilitering: Eksempler på digitalisering og bruk av VR på Hauglandsenteret
v/Tarja Kvalheim, forskingsleiar, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

12:50 – 13:00

Innledning til workshops
v/Anders Bergkvist, seniorrådgjevar, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

13:00-14:30

Workshops
Du kan velge mellom tre ulike workshops:
1. Ungt innenforskap – unge som målgruppe
2. Digital arbeidsrettet rehabilitering
3. Virker rehabilitering? Måling og evaluering før, etter og underveis

14:30-15:15

Oppsummering fra workshops

15:15-15:45

Evaluering og avslutning

KONTAKT