Møteplassen 2022
24.-25. oktober på Quality Airport Hotel Gardermoen

Arbeidsrettet rehabilitering
– et fagfelt i endring

Stadig nye aktører, økt digitalisering, mange unge utenfor jobb og utdanning og krav om kortere og mer intensive tilbud. Hvordan møter vi disse endringene? Det er temaet for Møteplassen 2022.

Dette er møteplassen for deg som jobber i team, med FoU-oppgaver eller ledelse innen arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten eller Nav.

PRESENTASJONER

Dag 1

Utvikling av fagfeltet: Hvilke muligheter finnes?

Hvordan kan Helse Sør-Øst som oppdragsgiver bidra til utvikling?
v/Anders Debes, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF

Hvilke rammer har det regionale helseforetaket – og tør vi å utfordre dem?
v/Tore Jo Nilsen, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF

Arbeidsretta rehabilitering med livsstilsfokus – det beste frå to tilbod
v/Anita Dyb Linge, FoU-leiar ved Muritunet og forskar ved Høgskulen i Volda

Nav som oppdragsgiver og bidragsyter for utvikling – samskaping og tjenestesamhandling på tvers av sektorer
v/Hilde Lysgård Knutsen, prosjektleder, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dag 2

Forskning, innovasjon og utvikling av praksis – med fokus på digitalisering og ungt utenforskap

Innovasjon i arbeidsretta rehabilitering: Frå idé til ny teneste
v/Solveig Svardal, avdelingsleiar for Rehabiliteringssenteret AiR i Oslo

Våg ung – en fyrlykt på ferden ut av utenforskap
v/Truls Torvik, prosjektleder, Våg Ung

VR – berre for moro skuld?
v/Tarjei Helle, koordinator unge vaksne, Rehabiliteringssenteret AiR

PROGRAM

Dag 1

Mandag
24. oktober

Utvikling av fagfeltet: Hvilke muligheter finnes?

11:30 – 12:30

Registrering og lunsj

12:30 – 12:45

Velkommen
v/Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR).

Konferansier: Stefan Brunvatne, seniorrådgiver, NKARR

12:45 – 13:15

Hvordan skaper vi tjenester som funker for folk?
v/Dagne Vaa, tjenestedesigner i Nav

13:15 – 13:40

Hvordan kan Helse Sør-Øst som oppdragsgiver bidra til utvikling?
v/Anders Debes, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF

13:40 – 14:05

Hvilke rammer har det regionale helseforetaket – og tør vi å utfordre dem?
v/Tore Jo Nilsen, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF

14:05 – 14.20

Pause

14:20 – 15:10

Paneldebatt: Hvordan involveres private avtalepartnere i anskaffelser og utviklingsarbeid?
Private avtalepartnere er viktige for å ivareta ansvaret de regionale helseforetakene har for å sørge for gode tjenester til befolkningen – «Sørge for-ansvaret». I denne debatten belyses tre hovedspørsmål:

 • Hvordan involveres private avtalepartnere i plan- og utviklingsarbeidet generelt?
 • Hvordan involveres private avtalepartnere i forberedelsene til anskaffelser?
 • Når avtaler er inngått er den videre samhandlingen viktig. Hvordan skjer denne?

Disse deltar i paneldebatten:

 • Anders Debes, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF
 • Tore Jo Nilsen, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF
 • Hege Bruun-Hansen, administrerende direktør, Catosenteret
 • Ole Jo Kristoffersen, direktør, Hernes Institutt
 • Tonje Bergin, kvalitetsleder, Friskgården

Debattleder: Konsulent Stig Grydeland

På slutten av debatten vil vi åpne for spørsmål fra salen.

15:10 – 15:30

Pause

15:30 – 15:55

Arbeidsretta rehabilitering med livsstilsfokus – det beste frå to tilbod
v/Anita Dyb Linge, FoU-leiar ved Muritunet og forskar ved Høgskulen i Volda

15:55 – 16:20

Nav som oppdragsgiver og bidragsyter for utvikling – samskaping og tjenestesamhandling på tvers av sektorer
v/Hilde Lysgård Knutsen, prosjektleder, Arbeids- og velferdsdirektoratet

16:20 – 16:50

Dialog rundt bordene: Hvilke muligheter har vi for utvikling? Hvilke faktorer påvirker mulighetene for utvikling hos oss, og hva kan vi gjøre med dem?

16:50 – 17:00

Avslutning dag 1
v/leder Chris Jensen og seniorrådgiver Stefan Brunvatne, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

19:00

Felles middag i eget lokale på Quality Airport Hotel Gardermoen

Dag 2

Tirsdag
25. oktober

Forskning, innovasjon og utvikling av praksis
– med fokus på digitalisering og ungt utenforskap

09:00 – 09:10

Oppsummering av dag 1 og intro til dag 2
v/ leder Chris Jensen og seniorrådgiver Stefan Brunvatne, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:10 – 09:30

Innovasjon i arbeidsretta rehabilitering: Prosessen frå idé til ny teneste
v/Solveig Svardal, avdelingsleiar for Rehabiliteringssenteret AiR i Oslo

09:30 – 09:50

Følgeforskning: Får de som får VR i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) større endringer/bedringer i oppmerksomhet og hukommelse enn de som får vanlig ARR?
v/Thomas Johansen, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:50 – 10:10

Dialog rundt bordene: Hvilke erfaringer har vi med forskning og innovasjon i egen organisasjon? Hvilke muligheter ser vi etter å ha hørt de to innleggene? 

10:10 – 10:25

Pause

10:25 – 10:45

Våg ung – en fyrlykt på ferden ut av utenforskap
v/Truls Torvik, prosjektleder, Våg Ung

10:45 – 11:05

Treffsikre tiltak – på systemets eller den unges premisser?
v/Aud Ramberg, FoU-leder, Friskgården

11:05-11:25

VR – berre for moro skuld?
v/Tarjei Helle, koordinator unge vaksne, Rehabiliteringssenteret AiR

11:30-12:30

Lunsj

12:30-12:50

Helseteknologi og innovasjon gir store muligheter innen rehabilitering: Eksempler på digitalisering og bruk av VR på Hauglandsenteret
v/Tarja Kvalheim, forskingsleiar, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

12:50 – 13:00

Innledning til workshops
v/Anders Bergkvist, seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

13:00-14:55

Workshops
Du kan velge mellom tre ulike workshops:

1. Kva rolle kan arbeidsretta rehabilitering spele for å redusere utanforskap blant unge? v/ Solveig Svardal

Vi går ganske konkret inn på spørsmåla

 • Kva er dei største utfordringane dei unge som fell utanfor arbeid og utfordring har når det gjeld arbeidshelse?
 • Kva kan vere framtidsretta måtar å løyse desse utfordringane på?
  • Kan vi tilpasse eksisterande tenester? Korleis?
  • Trengs heilt nye tenester? Kva for?

2. Hvordan lager vi digitale arbeidsrettede tiltak? v/Thomas Johansen

I denne workshopen skal vi lage digitale arbeidsrettede tiltak, gjerne i kombinasjon med fysisk arbeidsrettet rehabilitering. Gruppevis arbeid med disse oppgavene:

 • Basert på hva vi ønsker å oppnå designer vi utviklingstiltak i egen institusjon og/eller i et samarbeid med annen institusjon/andre aktører
 • Skisserer innholdet i valgte tiltak og vurderer behov for ny kunnskap og andre rammefaktorer
 • Skisserer hvordan tiltaket kan testes ut i form av et pilotprosjekt ved egen institusjon


3. Hvordan bør vi kartlegge unge? v/Chris Jensen
Du skal designe en ny kartleggingspakke for unge utenfor jobb/utdanning, som skal brukes til:

 • individuell tilrettelegging av aktiviteter og samtaler i et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram
 • å finne ut om rehabiliteringen virker

Bruk dine erfaringer fra egen klinikk sammen med kolleger fra andre institusjoner for å designe den best mulige kartleggingen.

Du velger hvilken workshop du vil delta på ved å skrive deg opp på en liste i løpet av dag 1.

14:55-15:15

Oppsummering fra workshops
v/Anders Bergkvist, seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

15:15-15:30

Avrunding og veien videre
v/ Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering