Illustrasjon som viser et tverrfaglig team

«Tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering»

Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt i utvikling (pdf)

v/Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Teamarbeid i arbeidsrettet rehabilitering (pdf)

v/Charlotte Lundgren, Linköpings universitet

  • Viktige begreper innen tverrfaglig teamarbeid
  • Hvordan håndterer og samkjører vi overlapp mellom rollene i teamet?
  • Hvordan håndterer vi motgang og uenigheter i teamet?
  • Hvordan jobber vi med felles læring i teamet?
Grader av tverrfaglighet i arbeidsrettet rehabilitering – hva innebærer det? (pdf)

v/Monica Eftedal, forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Brukerreisen i arbeidsrettet rehabilitering (pdf)

v/Yngvil Wendelbo, designer, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Brukerreisen – til å skrive ut og henge opp (pdf)

Til å skrive ut, henge opp og fylle ut, for eksempel på team-kontoret.
Fint å bruke som verktøy i utviklingen av ARR-tilbudet.

Målgrupper i arbeidsrettet rehabilitering (pdf)

v/Yngvil Wendelbo, designer, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Samarbeidspartner
2019

Møteplassen er for deg som jobber på team eller driver utviklingsarbeid innen arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

NYHETER
PROGRAM
Møteplassen 2019

13. – 14.november i Foajeen i Parken kulturhus, Ålesund

Dag 1

Onsdag
13. november

Tverrfaglig arbeid i ARR-teamet

08:30 – 09:00

Registrering

09:00 – 09:35

1.1 Introduksjon: Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt under utvikling
v/Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:35 – 09:45

Pause

09:45 – 10:35

1.3 Hvordan håndterer og samkjører vi overlapp mellom rollene i teamet?
Innlegg og workshop v/Charlotte Lundgren, forfatteren av «Teamwork in medical rehabilitation»

10:35 – 10:50

Pause

10:50 – 11:40

1.4 Hvordan håndterer vi motgang og uenigheter i teamet?
Innlegg og workshop v/Charlotte Lundgren, forfatteren av «Teamwork in medical rehabilitation»

11:40 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:20

1.5 Hvordan jobber vi med felles læring i teamet?
Innlegg og workshop v/Charlotte Lundgren, forfatteren av «Teamwork in medical rehabilitation»

13:20 – 13:35

Pause

13:35 – 13:55

1.6 Grader av tverrfaglighet i arbeidsrettet rehabilitering, hva innebærer det?
v/Monica Eftedal, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

13:55 – 14:40

1.7 WORKSHOP institusjonsvis
Arbeidsrettet rehabilitering: Hvor tverrfaglig jobber vi i oppstarten av rehabiliteringen? 

14:40 – 14:55

Pause

14:55 – 15:35

1.8 WORKSHOP institusjonsvis
Arbeidsrettet rehabilitering: Bør vi justere graden av tverrfaglighet i noen av aktivitetene våre?

15:35 – 15:50

Pause

15:50 – 16:10

1.9 OPPSUMMERING institusjonsvis
Dette tar vi med videre fra i dag

16:10 – 16:30

OPPSUMMERING
Dette tar vi med videre til ARR-veilederen
v/Thomas Johansen og Monica Eftedal, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

18:00

Middagsbuffet på Fisketorget
Vi møtes kl. 18:00 til mingling i baren. Alle kjøper drikke selv før selve middagen starter ca kl. 18:30.

Dag 2

Torsdag
14. november

Tverrfaglig arbeid med andre enn ARR-teamet

– Felles system og verktøy

09:00 – 09:05

2.1 Oppsummering av dag 1 og intro til dag 2
v/Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:05 – 09:20

2.2 Brukerreisen i arbeidsrettet rehabilitering
v/Yngvil Wendelbo, designer, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:20 – 09:40

2.3 Funn fra analysen av ARR-tilbudet vårt
v/Muritunet

09:40 – 09:55

Pause

09:55 – 10:15

2.4 Målgrupper i arbeidsrettet rehabilitering
v/Yngvil Wendelbo, designer, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

10:15 – 11:00

2.5 WORKSHOP
Hvem kan vi hjelpe tilbake i jobb?

11:00 – 11:15

Pause

11:15 – 12:00

2.6 Presentasjon av resultatene fra workshopen

12:00 – 12:20

2.7 OPPSUMMERING INSTITUSJONSVIS
Dette tar vi med videre fra i dag

12:20 – 12:30

2.8 OPPSUMMERING
Dette tar vi med videre til ARR-veilederen
v/Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

12:30

Lunsj – mulighet for å pakke inn og ta med maten