Tverrfaglig arbeid: – Invester i felles læring, få robuste og endringsdyktige team og organisasjoner

Bildet illustrerer et tverrfaglig team
– Det lønner seg å investere tid i prosessene i teamet. Gjør du det, kan viktig kunnskap bli igjen i teamet selv om noen slutter. Slik blir både teamet og organisasjonen mer robust. Det sier Charlotte Lundgren, som er forsker og har vært tett på praksis i rehabilitering i Sverige de siste 15 årene. Hun kommer på Møteplassen 13. – 14.november i Ålesund for å snakke om tverrfaglig teamarbeid.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

La teamene få god tid til felles læring

– For å unngå at systemet blir sårbart, er det viktig at man har en lærende organisasjon. For å få en lærende organisasjon, må man sette av tid til gode prosesser i teamet. Organisasjonen må gi teamet rom for å bruke tid på slike prosesser. Lundgren kommer med et konkret eksempel på hvorfor det lønner seg å investere i prosess-tid:

Et team som har fått bruke mye tid til lærende prosesser, vet hva de skal gjøre når for eksempel fysioterapeuten på teamet slutter. Til sammen vet de hva fysioterapeuten gjør, og hva teamet kan forvente seg av fysioterapeuten. De kan så mye om fysioterapeutens rolle, at de kan bidra med fysioterapeutens perspektiv når vedkommende er borte noen dager, eller i en overgangsperiode. Teamet blir også bedre rustet til å gi den nye fysioterapeuten introduksjon til sitt arbeide, gjennom å være tydelige på hva teamet forventer seg av fysioterapeuten. Gode læringsprosesser gjør dem til et robust team som tåler endringer bedre.

Skap gode læringssituasjoner

Charlotte Lundgren er forskningskoordinator på Universitetet i Linköping og har jobbet tett på praksis i rehabilitering i 15 år. Hun kommer på Møteplassen 13. – 14.november i Ålesund for å snakke om teamarbeid. Et av temaene hun tar opp, er hvordan vi jobber med felles læring i teamet.

Når organisasjonen har skapt rom for prosesstid, må teamet utnytte dette rommet til å skape gode læringssituasjoner.

– Gode læringssituasjoner tar utgangspunkt i teammedlemmenes ulike profesjoner, erfaringer og personlige kunnskaper, sier Lundgren.

– Slike situasjoner utvikler teamets og teammedlemmenes evne til å løse teamets oppdrag og utfordringer. Team som jobber godt med felles læring over tid, blir i stand til å ta vare på den kunnskapen og erfaringen som allerede finnes i teamet, selv om noen slutter. De bygger opp et organisatorisk minne, som gjør både teamet og organisasjonen mer robust og endringsdyktig.

Eksempler på gode læringssituasjoner

Lundgren nevner noen eksempler på hvordan gode læringssituasjoner kan se ut:

Lær teamet noe fra ditt spesialområde

Forklar for eksempel

  • hva du gjør når du undersøker, tester eller behandler pasienten
  • hva faget ditt er fundamentert på og hvilken metodikk du bruker, slik at teamet får en grunnleggende forståelse for ditt fag. Er du for eksempel psykolog og bruker kognitiv terapi, kan du gi teamet en enkel introduksjon til denne metoden. Du kan også forklare hvordan du bruker spesifikke verktøy som for eksempel den kognitive diamanten i samtaler og undervisning.
  • hvordan endringer i ytelser fra NAV eller endringer i helsevesenet eller samfunnet påvirker din jobb

Småfeil og små konflikter er utgangspunkt for felles læring

– Småfeil som teamet eller noen på teamet gjør, er også gode utgangspunkt for felles læring, fortsetter Lundgren. – Utforsk problemet sammen og prøv å finne ut hvorfor det oppstår ved hjelp av en rotårsaksanalyse. En enkel og mye brukt måte å gjøre en rotårsaksanalyse på, er å stille spørsmålet «hvorfor» 5 ganger. Ofte finnes løsningen på problemet i teammedlemmenes samlede kunnskap og erfaring.

Kom i gang med felles læring

  1. Ikke bind opp all tiden i organisasjonen til produksjon. Gi teamene mer prosesstid, slik at de får rom til å jobbe med lærings – og utviklingsprosesser.
  2. Bruk noe av prosesstiden til å skape gode læringssituasjoner. Begynn med å lære teamet noe fra ditt spesialområde, eller bruk småfeil og små konflikter som utgangspunkt for felles læring.

Lær mer om felles læring og tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering

På Møteplassen i Ålesund 13. – 14.november

Hvordan vi jobber med felles læring i praksis er et av temaene Charlotte Lundgren vi tar opp på Møteplassen, gjennom både innlegg og workshop. Møteplassen er for deg som jobber på ARR – team eller driver utviklingsarbeid innen arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Se program og meld deg på Møteplassen i Ålesund 13. – 14.november.

I boka «Teamwork in medical rehabilitation»

Bilde av bokas forside, som lenker til bokas innholdsfortegnelse og introduksjon (pdf)

Mer om felles læring finner du på s. 32-34 og 93-95 i boka «Teamwork in medical rehabilitation» av Charlotte Lundgren og Carl Molander. Last ned introduksjon og innholdsfortegnelse gratis, eller kjøp hele boka.