Måned: mai 2017

Rapport Åpen arena 2017

Med mål om økt arbeidsdeltakelse for tjenester innen arbeid og helse, møttes rundt 76 tjenesteytere, tjenestebrukere, myndighetspersoner og forskere på Åpen arena.

De gode samtalene fikk Elisabeth tilbake i jobb

Elisabeth Røbekk Nørve vet mer enn de fleste hva det betyr at arbeidsgiver og kolleger tar kontakt når man er sykmeldt. Det bidro til å få henne tilbake i jobb og i poltikken. For fem år siden ble hun enke. Noen måneder senere brant leiligheten hennes i Ålesund ned. Så opplevde hun å kjøre på…

To direktorat vil jobbe tettere sammen

Arbeid er bra for helsa for de fleste av oss. Nå skal to direktorat samle kreftene for å styrke tiltak og forskning rundt arbeid, velferd og helse. En rekke internasjonale studier viser at mangel på̊ arbeid ofte har negative helsekonsekvenser, og at arbeid oftest er helsefremmende. God helse i befolkningen fremmer på̊ sin side sysselsettingen.…
Bilde av Magnus Lia

Diagnosene er ofte tilfeldig satt

En test viste at pasienten kan få nesten fire forskjellige diagnoser ved å gå til ulike leger. 126 allmennleger i Skandinavia ble vist filmer av ni ulike konsultasjoner hos legen. Pasienten og legen ble spilt av skuespillere. Konsultasjonene var basert på virkelige hendelser. Av Bjørn Kvaal Fant mest symptomer Etter at legene hadde sett filmene,…
Meny