Måned: april 2018

Fikk påfyll i Drammen

Har du vært på konferanse og fått mange gode ideer, men opplever at energien du fikk blir borte når du kommer tilbake på jobb? Åpen arena skal holde gjennomslagskraften oppe.

Meny