År: 2018

Hørselstap og arbeidsdeltakelse i Norge

Elisabeth Svinndal forsvarte sin PhD-avhandling om hørseltap og arbeidsdeltakelse i Norge, i Trondheim 7.desember 2018. Her kan du lese oppsummeringen av hennes studier, og hvilke tiltak hun anbefaler videre.

Astrid Kvaal

Her skal kommunen ta mer ansvar for de sykmeldte

Fastlegene i kommunen tar nettkurs, sykmeldte og sjefene deres skal på samlinger og tverrfaglige team fra sykehuset kan bestilles. Forskere skal nå se hvordan en liten telemarkskommune selv kan ta mer ansvar for å redusere langtidssykefravær.

Arbeidsgiver og arbeidstaker trenger støtte fra NAV og helsesektor

Arbeidsrettet rehabilitering er et fagfelt innen arbeid og helse og en tjeneste for sykmeldte med komplekse, helserelaterte, sosiale og psykologiske problemstillinger som trenger hjelp til å komme (tilbake) i jobb. Det er også et fagfelt som ikke kan stå isolert i spesialisthelsetjenesten.

Mener anbudsløsning knekker ARR-institusjoner

Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen mener dagens anbudssystem bidrar til å svekke de private, ideelle institusjonene innen arbeidsrettet rehabilitering. – Taperne er pasienter med diffuse plager og som trenger langsiktig oppfølging , sier hun.

Jobb nummer én: Tenk jobb!

Hva slags mål har du når det gjelder arbeid? Hvor vil du jobbe? Hva er du flink til? Senter for jobbmestring i Trøndelag vil hjelpe mennesker med psykiske plager til å komme ut i arbeid og til å takle angst og depresjon.

Forventningenes påvirkningskraft

Sykmeldtes tanker om hvor lenge de kommer til å være sykmeldt er en viktig faktor for å si noe om når en sykmeldt person kommer tilbake i jobb. En ny studie viser at hvordan forventningene endrer seg har betydning for hvor lenge man er sykmeldt.

Arbeidslinjen vil ikke gi sniking i helsekøene

Det skal lønne seg å stå i jobb for hver og en av oss, noe som også er viktig for samfunnet. Vil da pasienter som er i jobb få prioritet i helsevesenet hvis arbeidslinjen skal følges? Nei, mener Spekter-sjef Anne-Kari Bratten.

Fasilitatorkurs – Modul 1

Arbeidsrettet rehabilitering utvikler seg stadig og vi håndterer daglig samarbeidsutfordringer. ”Alle” snakker om samskaping. Men hva er det – og hvordan kan du lede prosesser så samskapingen gir resultater?

Meny