Den ansatte har en depresjon. To av tre ledere mener løsningen er sykemelding

Monica Bertilsson
Den ansatte sliter med konsentrasjonen, han sier han ikke lenger mestrer oppgavene sine. Er løsningen sykmelding, omplassering, samtaleterapi…? 2700 ledere i Sverige forteller hva de ville ha anbefalt denne medarbeideren å gjøre.

Av Bjørn Kvaal

– Lederen har ansvaret for miljøet og tilrettelegging på arbeidsplassen. Likevel er det lite kunnskap om holdninger, tenkning og kunnskap hos ledere i privat og offentlig sektor, når en medarbeider forteller om sine psykiske problemer.

Forventingene blir for store

Det sier forsker Monica Bertilsson ved Enheten for sosialmedisin og epidemiologi ved Universitet i Gøteborg. Hun har ledet en studie i Sverige sammen med forskerkolleger i England, Norge og Sverige.

Ansatte kan oppleve mobbing, usikkerhet i privatlivet og i jobbsammenheng, mentalt stressende arbeid, konflikter med kolleger, lite sosial og daglig støtte i jobbsituasjonen og for høye forventninger i forhold til sitt kompetansenivå.

Dette kan føre til moderate psykiske problemer som angst og uro.

Fire av ti ledere har anbefalt sykemelding

Monica Bertilsson
Mange ledere anbefaler sykemelding når ansatte har psykiske problemer. Forsker Monica Bertilsson ved Universitetet i Gøteborg vil vite mer om hva som ligger bak lederens anbefaling. (Foto: Bjørn Kvaal)

Slike utfordringer hos ansatte har mange av sjefene opplevd. Fire av ti ledere i studien har de to siste årene oppfordret eller oppmuntret («encouraged») en medarbeider med moderate psykiske problemer til å sykemelde seg.

I den svenske undersøkelsen fikk 3400 ledere se en video der en medarbeider forteller om sine problemer rundt sosial angst og at han trekker seg unna kollegene. Han mester ikke oppgavene sine, er ukonsentrert og har betydelig mindre arbeidskapasitet. Han er redd for å gjøre feil. Personen i filmen er skuespiller, men hans fortelling er basert på erfaringene og opplevelsene til personer som er i arbeid og som har slike moderate psykiske problemer.

To av tre vil sykemelde

Av de 2700 lederne som svarte på spørsmålet om han burde sykemeldes, fordelte svarene seg slik:

Mannen burde sykemeldes: 64 prosent.

Mannen burde ikke sykemeldes: 36 prosent.

Av de som ville sykmelde ham, så mente 60 prosent delvis sykemelding, mens 40 prosent sa full sykemelding.

Av de som anbefalte sykemelding, sa 44 prosent av dette burde gjelde for tre-seks uker, mens 48 prosent mente minst seks uker var nødvendig.

«Trenger tid for å bli frisk»

Dette var de viktigste grunnene til at lederne mente at mannen måtte sykemeldes:

 • Det er nødvendig med tid for å bli frisk (81 %)
 • Behandling tar tid (72 %)
 • Redusert arbeidskapasitet (32 %)
 • For å forhindre at mannen gjør feil i arbeidet sitt (23 %)
 • Mannen bør sykemeldes, selv om problemene skyldes problemer utenfor jobben (15 %)

IT-bransjen frykter feil

Nesten én av fire ledere sier altså at medarbeideren bør sykemeldes fordi han kan gjøre feil i arbeidet. Dette tallet varierer ut fra bransjer. IT-bransjen er den sektoren der lederne svarer oftest at de vil sykemelde på grunn av fare for feil.

 • Det er også ulikt hvordan ansatte og ledere kjenner til problemer som oppstår ved en depresjon, og som kan påvirker hvordan jobben utføres. I en arbeidsplass-studie i syv europeiske land i 2012 var det 33 prosent av de spurte som visste om glemsomhet og 58 prosent som kjente til problemer med konsentrasjonen. Men i den svenske studien sier 60 prosent av lederne at glemsomhet er et stort problem blant ansatte med disse problemene, og 78 prosent at konsentrasjonsvansker er problematisk.

Mange har lang erfaring som leder

Av lederne i undersøkelsen er:

 • 32 prosent kvinner, 68 prosent menn
 • 42 prosent jobber i offentlig sektor, 58 prosent i privat virksomhet.

Så lenge hadde de vært ledere:

 • Minst ti år: 50 %
 • Seks-ti år: 21 %
 • Null-fem år: 28 %

Må besøke arbeidsplassen

Bertilsson mener sosialmedisinens tenkning større grad må prege helsevesenet. Med det mener hun at helsevesenet og andre som jobber med sykemeldingsproblematikk må ta samfunnet mer inn over seg.

– Psykiske plager må betraktes ut fra flere perspektiv. Ansatte i helsevesenet som møter sykemeldte på legekontor og sykehus må i større grad inkludere arbeidsplassene og se hva slags oppgaver de ansatte utfører her. Arbeidsmiljøet må kartlegges og lederne må involveres. Vi forskere må spørre lederne hva de tenker og hvordan de handler når medarbeidere har psykiske plager og spørsmål om sykefravær oppstår, sier Bertilsson.

Vil vite mer om lederne

Men skal lederne skoleres i slik problematikk, må forskningen dokumentere hva som er utfordringene i dag og hva lederne trenger å vite mer om.

– Lederen er ansvarlig for arbeidsmiljøet og de oppgavene som skal løses av de ansatte. Da må han eller hun styrkes i rollen som leder. En bit som mangler i puslespillet om årsaker og forebygging av sykefravær, er kunnskap om lederens kunnskap. Dette er vi i gang med å kartlegge nå, sier Bertilsson.

Vil du vite mer om arbeid og helse?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller gå til vår temaside om arbeid og helse – der finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser >

Les mer om forskning på sammenhengen mellom arbeidsdeltakelse og god helse >