Indre Østfold: Jobbspesialist fra Nav i kommunalt rehabiliteringsteam

Tverrfaglig vurderingsteam i Indre Østfold har kompetanse på både arbeidsdeltakelse og helse. Bak fra venstre: Fysioterapistudent Eirik Refsum, fysioterapeut Sanne Jansson Fjellheim, ergoterapeut Eline Formoe, jobbspesialist Vigdis Hjermstad, fysioterapeut Simen Hjelmaas. Foran fra venstre: Ergoterapeut Anette Andreassen, sykepleier Monica Jensen og ergoterapeut og teamkoordinator Marianne Molle. Foto: Privat.

Av Guro Lien
Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

Ved hjelp av engasjerte fagpersoner og ledere og et nasjonalt innovasjonsprosjekt har Indre Østfold bygget opp et rehabiliteringstilbud der innbyggere med sammensatte utfordringer og behov for rehabilitering får et helhetlig, tverrfaglig tilbud, som også inkluderer støtte til å komme tilbake til arbeid.

Nav som en utvida del av teamet

Marianne Molle er ergoterapeut og teamkoordinator for tverrfaglig vurderingsteam (TVT) i Indre Østfold. Med seg på teamet har hun blant annet jobbspesialist Vigdis Hjermstad, som er ansatt i Nav.

–Den kjennskapen Vigdis har til næringslivet og arbeidsgivere er mye verdt, forteller Molle. – Det at hun er en fast del av teamet og at hun samtidig er ansatt i Nav gir oss en mye kortere vei inn i systemet.

Jobbespesialist Hjermstad utdyper: –Tverrfagligheten med rehabiliteringsteamet og den korte veien jeg har til å finne ut av ting i Nav er viktig. Jeg kan sette opp samtaler med en Nav-veileder. Det blir en form for utvida tverrfaglighet, der mine kollegaer på Nav-kontoret blir som en utvida del av teamet.

Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet består av

 • Personen
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sykepleier
 • IPS-jobbspesialist ansatt i Nav

Teamet har fast tverrfaglig møte en gang i uka. Ved behov har de også kontakt med andre relevante aktører, slik som Frisklivssentralen og frivillige lag og organisasjoner.

Dette er den første av to artikler om den arbeidsrettede delen av rehabiliteringstilbudet i Indre Østfold. I denne første artikkelen kan du lese om tverrfaglig vurderingsteam, målgruppen for tilbudet og hvilken oppfølging teamet gir personer som har arbeid som mål. I artikkel nummer to kan du lese mer om samarbeid med arbeidsgivere, samhandling mellom Nav og helse, viktige prinsipper for rehabiliteringen og hvordan teamet ble til. Helt til slutt kommer tips til kommuner som vil i gang med arbeidsrettet rehabilitering.

Målgruppe: Voksne som trenger tverrfaglig rehabilitering

Målgruppen for tverrfaglig vurderingsteam er voksne over 23 år som trenger tverrfaglig rehabilitering etter akutt eller langvarig sykdom eller skade. Tilbudet starter alltid med en tverrfaglig vurdering, som avgjør om oppfølging fra teamet eller andre tilbud i kommunen eller lokalsamfunnet passer best. (Indre Østfold kommune, 2020, s. 10).

Mange av personene teamet følger opp er i yrkesaktiv alder og har arbeid eller utdanning som mål. De har ulik tilknytning til arbeidslivet: 

 • Noen har arbeidsgiver, andre har ikke.
 • Noen er tidlig i sykemeldingen, andre har vært sykemeldt ett år eller gått over på arbeidsavklaringspenger.

De som er i en uavklart situasjon med tanke på jobb har noen ting til felles:

 • Mange har økonomiske bekymringer
 • En del føler seg veldig alene

Noen av de vanligste diagnosene blant de som henvises er (Indre Østfold, 2020, s. 14):

 • diagnoser knyttet til hjerte- og karsystemet – nesten 40 %
 • muskel- og skjelettplager – 17 %
 • allmenne og uspesifiserte plager – 9 %

De som ønsker å jobbe får tilbud om oppfølging fra jobbspesialist. De aller fleste takker ja.

Langvarig oppfølging av personer som ønsker å jobbe

Et rehabiliteringsløp begynner med henvisning fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunal enhet for koordinering og inntak, pårørende eller personen selv.

For personer som ønsker å jobbe ser løpet i grove trekk slik ut:

 1. Vurdering og kartlegging: Teamet får henvisningen og avtaler et besøk hjemme hos personen som er henvist. To personer fra teamet drar sammen, for eksempel ergoterapeut og fysioterapeut. Teamet gjør en vurdering av om personen har behov for tverrfaglig støtte, blant annet ved hjelp av vurderingsbesøk, målsamtale og standardiserte tester og kartleggingsverktøy. Dette steget er viktig for å kunne gi en treffsikker tjeneste. (Indre Østfold kommune, 2020, s. 10).
 2. Tilbud om jobbspesialist: Basert på personens mål utarbeides en individuell rehabiliteringsplan. Noen ganger kommer arbeid opp i første samtale, andre ganger kommer det opp underveis. Når personen har arbeid som mål, forklarer teamet hva individuell jobbstøtte er og spør om vedkommende ønsker besøk fra jobbspesialist. De fleste takker ja, og får tverrfaglig besøk av jobbspesialist og terapeut eller sykepleier fra teamet. Alle relevante mål og tiltak legges inn i rehabiliteringsplanen, for eksempel aktiviteter som støtter bedring i psykisk eller fysisk helse eller deltakelse i arbeid, familieliv eller lokalsamfunn.
 3. Langvarig oppfølging fra jobbspesialist: En uke eller to etter hjemmebesøket ringer jobbspesialisten personen for en oppfølgingssamtale. Fra da av er de i jevnlig kontakt. Jobbspesialisten spør hva vedkommende vil gjøre selv, hva hen trenger hjelp til og hva jobbspesialisten kan bidra med. Mange ønsker hjelp til koordinering. Jobbspesialisten koordinerer og deltar på møter med behandler, Nav-veileder og arbeidsgivere og legger til rette for og er med på arbeidsplassbesøk og arbeidstrening. Alle mål og tiltak legges inn i rehabiliteringsplanen. Fysioterapeut, sykepleier eller ergoterapeut blir med på arbeidsplassbesøk når det er behov for det. Vanlig oppfølgingstid for personer som får rehabilitering i regi av teamet er 12 uker. Teamet har erfart at personer som har arbeid som mål trenger oppfølging over lengre tid – ofte inntil ett år.
 4. Oppfølging etter at personen er i arbeid: Etter at personen har begynt i arbeid og funnet ut hvor balansen mellom jobb og helseutfordringer ligger, følger jobbspesialisten fortsatt opp en god stund. Når situasjonen er stabil og personen mestrer arbeidsoppgavene, trapper jobbspesialisten ned oppfølgingen og skriver en sluttrapport.

Avklart helsesituasjon viktig

Molle og Hjermstads erfaring er at de kan hjelpe de fleste som har arbeid som mål tilbake i jobb, uavhengig av hvor langt de er unna arbeidslivet og hvilken diagnose de har. Men det er viktig at helsesituasjonen er avklart:  

–Vi får aldri en arm, et ben eller et kne. Det er ofte sammensatte ting vi jobber med. Det er viktig for oss at helsesituasjonen er avklart. Er man under omfattende utredning eller har et traume som tar mye plass, er det ikke alltid man er klar for rehabilitering. Da må man kanskje ta tak i noe annet først, sier Molle.  

–Henviser dere noen videre?

–Når man er i gang med arbeid som en del av rehabiliteringsprosessen er det ikke så ofte vi henviser videre til andre, men det kan være at vi trenger veiledning og råd fra andre helseaktører, for eksempel fastlegen eller spesialisthelsetjenesten.

Vil du vite mer om arbeidsrettet rehabilitering i kommuner?

Hør mer fra Indre Østfold under Arendalsuka! Bli med oss fysisk eller digitalt 13. august kl. 13, når Indre Østfold deler sine erfaringer med arbeidsrettet rehabilitering i kommunal regi. Du får også høre fra Arendal kommune, som deler sine perspektiver på kommunal arbeidsrettet rehabilitering. Finn ut mer og se program >

Meld deg på nyhetsbrevet vårt >

Les mer:
Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse: Psykolog, jobbspesialist og Nav-veileder inntar legekontor – skal gi økt arbeidsfokus  
Arbeidsrettet rehabilitering i kommunene – utfordringer og muligheter

Referanser

Indre Østfold kommune. (2020). Prosjekt Innovativ Rehabilitering. – 5 års rapport – fra prosjekt til implementering. Indre Østfold kommune 2016 – 2020.