Måned: februar 2019

Ny kartleggingmåte avdekker pasientens utfordringer

Med kartleggingsskjemaet ISIVET og innspill fra sosionom, ble tilnærmingen til pasientens helseproblemer og arbeidsuførhet mer helhetlig. Pasienten følte også at han klarte å håndtere plagene bedre og kom raskere tilbake i jobb.

Tre kommunar skal utvikle nye tenester for sjukemelde

Representantar frå kommunane Vinje, Bamble og Norddal var samla før helga for å markere startskotet for eit prosjekt som har som innovasjonsidé å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for sjukemelde. Føremålet med tenestetilbodet er å styrke arbeidsdeltakinga. 

Meny