Måned: april 2017

Problem at ingen vil avgi makt

– De fleste helseprofesjonene vil ha mer innflytelse fordi de mener de sitter på nøkkelen til bedre tjenester. Selv vil de ikke slippe til andre yrkesgrupper på sine fagområder Det sa Kari Kjønaas Kjos (FrP), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, under politikerdebatten i regi av Norsk Gallup 28. Mars. Av Bjørn Kvaal Vil ha…

Legen hjelper oftest de sykmeldte

Sykmeldte arbeidstakere får oftest hjelp av lege og helsevesen til å komme tilbake i jobb. Det kan skyldes at arbeidsgiver og Nav synes det er vanskelig å komme på banen.                                                  …

Sykmeldte savner hjelp fra sjefen

Chris Jensen (Foto: Bjørn Kvaal) Sykmeldte arbeidstakere forventer at sjefen kan hjelpe dem tilbake i jobb. Bare én av ni ansatte opplever det i praksis. Det viser tall fra TNS helsepolitiske barometer 2017 (saken er også publisert i DN.no 28. mars) Av Bjørn Kvaal Legen hjelper flest 43 prosent av de yrkesaktive forventer at arbeidsgiver…

Fire av ti sykemeldte føler seg overlatt til seg selv

Fire av ti personer som har vært sykmeldt i mer enn to uker sier de ikke fikk hjelp til å komme tilbake i jobb. Det viser tall fra TNS helsepolitiske barometer 2017, som ble presentert 28. mars i Oslo Av Bjørn Kvaal – Ikke alle trenger hjelp 1806 personer over 18 år har svart på…
Meny