Sykmeldte savner hjelp fra sjefen

Sykmeldte arbeidstakere forventer at sjefen kan hjelpe dem tilbake i jobb. Bare én av ni ansatte opplever det i praksis.

Det viser tall fra TNS helsepolitiske barometer 2017 (saken er også publisert i DN.no 28. mars)

Av Bjørn Kvaal

Legen hjelper flest

43 prosent av de yrkesaktive forventer at arbeidsgiver eller nærmeste leder kan hjelpe dem med å komme tilbake i jobb.

Likevel er det bare 12 prosent, eller i underkant av én av ni, av de som har vært sykemeldt i minst to uker som sier at de fikk hjelp fra arbeidsgiver eller nærmeste leder.

De tidligere sykmeldte sier selv at disse hjalp dem med å komme tilbake i jobb:

  • 25 prosent av de som har vært sykemeldte mer enn to uker sier at fastlegen hjalp dem med å komme tilbake i jobb.
  • 19 prosent av de som har vært sykemeldte fikk hjelp av annen behandler innen helsevesenet, som for eksempel sykehus.
  • 12 prosent kom tilbake i jobb ved hjelp av arbeidsgiver eller nærmeste leder.
  • 9 prosent fikk hjelp av familie
  • 5 prosent av Nav.

Vil ha tilrettelegging

Kun ni prosent fortrekker sykemelding uten mer hjelp ved redusert arbeidsevne. Det store flertallet ønsker altså tilrettelegging og hjelp slik at de kan bli helt eller delvis arbeidsføre igjen.

– 43 prosent av alle arbeidstakere har forventing til at sjefen kan bidra til å hjelpe dem, slik at de kan komme helt eller delvis i jobb igjen. Da er det et paradoks at dette oppleves av så få tidligere sykemeldte. Det tyder på at det er for liten kontakten mellom sjefen og den ansatte eller at hjelpen ikke fører frem.

Det sier daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

– Arbeidsgiver og sykmeldte har sammen en viktig rolle i å tilrettelegge så den sykmeldte kan komme tilbake i jobb. Det kan derfor tyde på at dette ansvaret ikke blir fulgt opp. Det kan skyldes at arbeidsgiver ikke er så opptatt av dette arbeidet, men det kan også skyldes at arbeidsgiver opplever det som vanskelig, mener Jensen.

De med høy utdanning har høyere forventninger til nærmeste leder (49 prosent) enn de med lav utdanning (39 prosent) når det gjelder å få hjelp til å få arbeidstakere tilbake i jobb.

1806 personer over 18 år har deltatt i undersøkelsen. 60 prosent av de spurte sier de har vært sykmeldte i minst to uker.