Fasilitator på Åpen arena

Hvordan er det å være fasilitator?

Arbeid og helse – åpen Arena startet i 2015 en ny satsing. Representanter fra mange ulike organisasjoner ble samlet, og kurset i å fasilitere innovasjonsarbeid. Fasilitatorene ledet deretter hver sin gruppe på selve arenaen. Satsingen fikk god mottakelse fra gruppene. Vi har intervjuet to fasilitatorer om deres erfaringer. Skrevet av Elisabeth RettNasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet…
Meny