Måned: oktober 2018

Astrid Kvaal

Her skal kommunen ta mer ansvar for de sykmeldte

Fastlegene i kommunen tar nettkurs, sykmeldte og sjefene deres skal på samlinger og tverrfaglige team fra sykehuset kan bestilles. Forskere skal nå se hvordan en liten telemarkskommune selv kan ta mer ansvar for å redusere langtidssykefravær.

Arbeidsgiver og arbeidstaker trenger støtte fra NAV og helsesektor

Arbeidsrettet rehabilitering er et fagfelt innen arbeid og helse og en tjeneste for sykmeldte med komplekse, helserelaterte, sosiale og psykologiske problemstillinger som trenger hjelp til å komme (tilbake) i jobb. Det er også et fagfelt som ikke kan stå isolert i spesialisthelsetjenesten.

Mener anbudsløsning knekker ARR-institusjoner

Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen mener dagens anbudssystem bidrar til å svekke de private, ideelle institusjonene innen arbeidsrettet rehabilitering. – Taperne er pasienter med diffuse plager og som trenger langsiktig oppfølging , sier hun.

Jobb nummer én: Tenk jobb!

Hva slags mål har du når det gjelder arbeid? Hvor vil du jobbe? Hva er du flink til? Senter for jobbmestring i Trøndelag vil hjelpe mennesker med psykiske plager til å komme ut i arbeid og til å takle angst og depresjon.

Meny